"uczciwość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uczciwość" po polsku

uczciwość

rzeczownik
 1. integrity **
  • prawość, uczciwość [UNCOUNTABLE]
   He's got integrity to be our President for the next four years. (On ma uczciwość, żeby być naszym prezydentem przez następne cztery lata.)
 2. honesty *
  • prawość, uczciwość, szczerość [UNCOUNTABLE]
   I wouldn't have said that honesty was one of your finer points. (Nie powiedziałbym, że szczerość to jedna z twoich głównych cech.)
   We're not talking about honesty, it's sticking to the rules! (Nie mówimy o uczciwości, mówimy o trzymaniu się zasad!)
   Listen. I had no right to question your honesty. (Posłuchaj. Nie miałem prawa wątpić w twoją szczerość.)
 3. righteousness
 4. rectitude
 5. plain dealing  
 6. clean-handedness  
 7. incorruption , także: incorruptness
  • uczciwość (wynikająca z braku korupcji)
 8. uprightness
 9. straightforwardness
 10. scrupulousness
 11. straightness

powered by  eTutor logo