"szczerze" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szczerze" po polsku — Słownik angielsko-polski

szczerze

przysłówek
 1. frankly **
  • szczerze, bez ogródek
   You should talk to each other frankly. (Powinniście ze sobą szczerze porozmawiać.)
 2. directly ****
  • otwarcie, szczerze
   Please answer my question directly. (Proszę odpowiedz szczerze na moje pytanie.)
   Tell me what you think about this directly. (Powiedz mi szczerze, co o tym myślisz.)
 3. straight ***
  • uczciwie, szczerze
   Tell me straight, where were you yesterday? (Powiedz mi szczerze, gdzie wczoraj byłeś?)
   She looked at me with a straight smile. (Ona popatrzyła się na mnie ze szczerym uśmiechem.)
 4. honestly **  
 5. sincerely  
  She said it sincerely. (Ona powiedziała to szczerze.)
 6. straight out
 7. bluntly
 8. plainly
 9. truthfully
 10. candidly
 11. earnestly
 12. forthrightly
 13. straightforwardly
 14. cordially
 15. devoutly
  • szczerze, gorąco
   I devoutly wish that you would find your vocation. (Szczerze życzę, żebyś znalazł swoje powołanie.)
   She devoutly hoped for a miracle. (Ona szczerze miała nadzieję na cud.)
 16. in fairness to somebody  
  We may laugh about it, but in fairness we take it seriously. (Żartujemy sobie z tego, ale szczerze traktujemy to poważnie.)
  link synonim: to be fair
 17. artlessly
 18. freeheartedly
 19. open-heartedly
 20. unfeignedly
 21. munificently
 22. guilelessly
 23. downrightly
 24. unaffectedly
 25. man-to-man
  • otwarcie, szczerze (np. rozmawiać) informal
idiom
 1. straight up
  • szczerze, serio spoken
   I would rather be here than out in a club, straight up. (Wolę być tutaj niż w klubie, szczerze.)
   I really don't like pizza, straight up. (Naprawdę nie lubię pizzy, serio.)
przymiotnik
 1. truly ***  
  He's truly devoted to his wife. (On jest szczerze oddany swojej żonie.)
  I truly hate you. (Szczerze cię nienawidzę.)