Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"szczerze" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szczerze" po polsku

szczerze

przysłówek
 1. truly ***  
  He's truly devoted to his wife. (On jest szczerze oddany swojej żonie.)
  I truly hate you. (Szczerze cię nienawidzę.)
  He did his task truly but there was someone who did it better. (Wykonał swoje zadanie poprawnie, ale był ktoś, kto zrobił to lepiej.)
 2. frankly **
  • szczerze, bez ogródek
   You should talk to each other frankly. (Powinniście ze sobą szczerze porozmawiać.)
 3. directly ****
  • otwarcie, szczerze
   Please answer my question directly. (Proszę odpowiedz szczerze na moje pytanie.)
   Tell me what you think about this directly. (Powiedz mi szczerze, co o tym myślisz.)
 4. straight ***
  • uczciwie, szczerze
   Tell me straight, where were you yesterday? (Powiedz mi szczerze, gdzie wczoraj byłeś?)
   She looked at me with a straight smile. (Ona popatrzyła się na mnie ze szczerym uśmiechem.)
 5. honestly **  
 6. sincerely  
  She said it sincerely. (Ona powiedziała to szczerze.)
 7. straight out
 8. bluntly
 9. plainly
 10. truthfully
 11. candidly
 12. earnestly
 13. forthrightly
 14. straightforwardly
 15. cordially
 16. devoutly
  • szczerze, gorąco
   I devoutly wish that you would find your vocation. (Szczerze życzę, żebyś znalazł swoje powołanie.)
   She devoutly hoped for a miracle. (Ona szczerze miała nadzieję na cud.)
 17. in fairness to somebody  
  We may laugh about it, but in fairness we take it seriously. (Żartujemy sobie z tego, ale szczerze traktujemy to poważnie.)
  link synonim: to be fair
 18. artlessly
 19. freeheartedly
 20. open-heartedly
 21. heartfully
 22. unfeignedly
 23. munificently
 24. guilelessly
 25. downrightly
 26. unaffectedly
 27. man-to-man
idiom
 1. straight up
  • szczerze, serio, naprawdę, poważnie język mówiony
   I would rather be here than out in a club, straight up. (Wolę być tutaj niż w klubie, szczerze.)
   I really don't like pizza, straight up. (Naprawdę nie lubię pizzy, serio.)