Repetytorium maturalne -30%Zgarnij rabat na kurs maturalny z angielskiego!SPRAWDŹ >>

"otwarcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "otwarcie" po polsku

otwarcie

obrazek do "opening" po polsku by the opening ceremony of
rzeczownik
 1. opening ***
  • otwarcie (nowego budynku, sklepu, itp.) [COUNTABLE]
   They postponed the grand opening of the supermarket until Wednesday. (Oni odłożyli wielkie otwarcie supermarketu do środy.)
   It's been a week since the opening and still few people know about this store. (Minął tydzień od otwarcia i wciąż niewiele osób wie o tym sklepie.)
   The opening of a new store attracted crowds of people. (Otwarcie nowego sklepu przyciągnęło tłumy ludzi.)
 2. inauguration
  • inauguracja, rozpoczęcie, otwarcie (np. nowego sklepu, szkoły) formal
   The inauguration of the school year will take place tomorrow. (Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się jutro.)
   The market celebrated the anniversary of its inauguration. (Targ świętował rocznicę swojego otwarcia.)
 3. kickoff informal , także: kick-off informal
przysłówek
 1. directly ****
  • otwarcie, szczerze
   Please answer my question directly. (Proszę odpowiedz szczerze na moje pytanie.)
   Tell me what you think about this directly. (Powiedz mi szczerze, co o tym myślisz.)
 2. openly **
  • otwarcie, jawnie
   We talked about this issue openly. (Porozmawialiśmy o tym problemie otwarcie.)
 3. frankly **
  • otwarcie, bezpośrednio
   He answered the question frankly. (On odpowiedział na pytanie bezpośrednio.)
 4. bluntly
 5. overtly
 6. plainly
 7. candidly
 8. blatantly
 9. roundly
 10. unashamedly  
 11. opening up
  • otwarcie (np. nowych możliwości)
 12. baldly
 13. avowedly
 14. declaredly  
 15. outspokenly
 16. receptively
 17. freeheartedly
 18. above board , także: above-board , aboveboard
 19. downrightly
 20. man-to-man
przymiotnik
 1. plain-speaking , plain speaking
obrazek do "open" po polsku
czasownik
 1. open , *****
  • otwierać (np. okno, drzwi) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She opened the door. (Ona otworzyła drzwi.)
   What time do you open tomorrow? (O której godzinie otwieracie jutro?)
   Could you open the window? It is so stuffy in here. (Czy mógłbyś otworzyć okno? Tak tu duszno.)
 2. open , ***** , open up **
  • otwierać (uruchamiać, np. nową firmę, sklep) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Right after Mary's graduation she opened up a small boutique. (Od razu po ukończeniu studiów, Mary otworzyła mały butik.)
   I want to open a Chinese restaurant. (Chcę otworzyć chińską restaurację.)
 3. inaugurate
 4. dup   old use
 5. ope , dialect   old use [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
phrasal verb
 1. lead off
 2. open up **  
  She opened up a bottle of wine. (Ona otworzyła butelkę wina.)
  Just open up the door and get out of the car. (Po prostu otwórz drzwi i wysiądź z samochodu.)
czasownik
 1. unlock *
  • otworzyć (kluczem)
   She got up and unlocked the door. (Ona wstała i otworzyła drzwi.)
   They left their car unlocked. (Oni zostawili otwarty samochód.)
   He unlocked it and pulled it open. (Otworzył to kluczem i pociągnął.)
 2. unlatch
 3. christen
 4. throw something open
 5. unclose  
phrasal verb
 1. start up *
 2. crack open , open a crack
phrasal verb
 1. open something up
  • otworzyć coś, otwierać coś
   Don't open my mail up. (Nie otwieraj mojej poczty.)
   She opened the door up. (Ona otworzyła drzwi.)
   He opened his suitcase up and put his phone inside it. (Otworzył walizkę i włożył do niej telefon.)
   When she opened her bag up I saw that she had a new wallet. (Kiedy otworzyła swoją torebkę zobaczyłem, że miała nowy portfel.)
czasownik
 1. throw something open
phrasal verb
 1. open up **
 2. fall open , come open  
 3. bring somebody out of oneself
idiom
 1. put oneself out there
 1. open something for business
  • otworzyć się (o biznesie)
   It officially opened its door for business in May 1910. (Oficjalnie otworzył się w maju 1910 roku.)

powered by  eTutor logo