BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"opening" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "opening" po angielsku

opening ***

obrazek do "opening" po polsku by the opening ceremony of obrazek do "opening" po polsku
rzeczownik
 1. otwarcie (nowego budynku, sklepu, itp.) [policzalny]
  They postponed the grand opening of the supermarket until Wednesday. (Oni odłożyli wielkie otwarcie supermarketu do środy.)
  It's been a week since the opening and still few people know about this store. (Minął tydzień od otwarcia i wciąż niewiele osób wie o tym sklepie.)
  The opening of a new store attracted crowds of people. (Otwarcie nowego sklepu przyciągnęło tłumy ludzi.)
 2. otwór, przerwa [policzalny]
  He looked through the narrow opening in the fence. (On patrzył przez wąski otwór w płocie.)
  There was a small opening on the side of the box. (W boku pudełka był mały otwór.)
 3. początek (np. przemowy, procesu) [policzalny]
  The opening of your speech was very touching. (Początek twojej mowy był bardzo wzruszający.)
  I want the opening of this song to be spectacular. (Chcę, aby początek tej piosenki był popisowy.)
 4. wakat (wolne stanowisko) [policzalny]
  I'm sorry, but we don't have any openings at the moment. (Przykro mi, ale w tej chwili nie mamy żadnych wakatów.)
  Is there an opening in your firm? (Czy w pańskiej firmie jest wakat?)
  I'm waiting for an opening because I really want to work there. (Czekam na wakat, ponieważ naprawdę chcę tam pracować.)
 5. sposobność, możliwość (np. aby coś powiedzieć) [policzalny]
  You had many openings to tell me that. (Miałaś wiele sposobności, aby mi o tym powiedzieć.)
  I didn't have an opening to talk my boss. (Nie miałam sposobności, aby pomówić z moim szefem.)
 6. otworzenie (np. drzwi) [niepoliczalny]
  Would you mind opening the door? (Czy masz coś przeciwko otworzeniu drzwi?)
  Opening the door for me was very charming. (Otworzenie przede mną drzwi było bardzo czarujące.)
 7. rozwarcie [policzalny]
 8. otwieranie (np. okna, drzwi)
  Opening the door is my duty. (Otwieranie drzwi jest moim obowiązkiem.)
  Opening windows in this room is impossible. (Otwieranie okien w tym pokoju jest niemożliwe.)
 9. otwieranie (np. pojemnika, paczki)
  Opening of this box took me ten minutes. (Otwieranie tej paczki zajęło mi 10 minut.)
  Opening the box took me twenty minutes. (Otwieranie pudełka zajęło mi dwadzieścia minut.)
 10. otwieranie (np. oczu)
  Opening your eyes when you're hangover is painful. (Otwieranie oczu, kiedy jesteś na kacu, jest bolesne.)
 11. otwieranie (np. buzi)
  Opening your mouth while eating is rude. (Otwieranie ust podczas jedzenia jest niegrzeczne.)
 12. otwieranie (uruchamianie, np. nowej firmy)
  Opening your own company may be risky. (Otwieranie swojej własnej firmy może być ryzykowne.)
 13. zaczęcie działania
 14. otwieranie (nowego dokumentu w komputerze)
  Opening of this file should take five seconds. (Otwieranie tego pliku powinno trwać pięć sekund.)
 15. otwieranie (zebrania, spotkania)
  You are responsible for the opening of our meetings. (Ty jesteś odpowiedzialny za otwieranie naszych spotkań.)
 16. otworzenie oficjalnej ceremonii
  The opening of the Olympics was spectacular. (Otworzenie olimpiady było spektakularne.)
 17. rozwijanie, rozłożenie (np. parasola, mapy)
  Opening an umbrella was a good idea. (Rozłożenie parasola było dobrym pomysłem.)
  Opening a map during the race is forbidden, you have to find the track on your own. (Rozwijanie mapy podczas wyścigu jest zabronione, musisz sam znaleźć drogę.)
  Opening of this map was not that simple. (Rozłożenie tej mapy nie było takie proste.)
 18. utorowanie (np. drogi, wolnego przyjazdu)
  Opening the road after the accident took three hours. (Utorowanie drogi po wypadku zajęło trzy godziny.)
 19. zaczęcie pokazywania (np. filmu)
 20. rozklejanie (np. koperty)
  Opening of an envelope has made me nervous. (Rozklejanie koperty sprawiło, że się denerwowałem.)
 21. zagajanie
  Opening to girls is not my strong suit. (Zagajanie do dziewcząt nie jest moją mocną stroną.)
przymiotnik
 1. otwierający, inaugurujący
  The opening ceremony was great. (Ceremonia inaugurująca była świetna.)
  The opening performance went well. (Występ inaugurujący poszedł dobrze.)
obrazek do "open" po polsku obrazek do "open" po polsku
przymiotnik
 1. otwarty (nie zamknięty, np. drzwi)
  Leave the door open. (Zostaw drzwi otwarte.)
  It is cold inside the room because the window is open. (Wewnątrz pokoju jest zimno, bo okno jest otwarte.)
  I always leave the door open for my cat. (Zawsze zostawiam drzwi otwarte dla mojego kota.)
 2. otwarty (np. oczy, buzia)
  Keep your eyes open, you are driving! (Miej oczy otwarte, prowadzisz!)
  She puts on her mascara with her mouth open. (Ona nakłada tusz do rzęs z otwartymi ustami.)
  I was watching the film with my mouth open. (Oglądałam film z otwartą buzią.)
 3. odkryty, nie osłonięty
  You should wear the dress with an open back. (Powinnaś założyć tę sukienkę z odkrytymi plecami.)
  Mary was wearing a shirt with open shoulders. (Mary miała na sobie koszulkę z odkrytymi ramionami.)
 4. otwarty (nie przykryty, np. dachem)
  This restaurant has an open patio. (Ta restauracja ma nie przykryte dachem patio.)
  I have an open swimming pool in my garden. (W ogrodzie mam otwarty basen.)
 5. otwarty (o sklepie)
  "Are you still open?" "Yes, today we stay open until midnight." ("Czy jest jeszcze otwarte?" "Tak, dzisiaj mamy otwarte do północy.")
  Is the cinema open until midnight? (Czy kino jest otwarte do północy?)
  Is the café still open? (Czy kawiarnia jest ciągle otwarta?)
 6. otwarty, dostępny (nieograniczony)
  The hotel has an open wi-fi! (Hotel ma nieograniczone wi-fi!)
  The swimming pool is open for the guests only. (Basen jest dostępny tylko dla gości.)
 7. otwarty, do zdobycia, do wykorzystania
 8. jawny
  This court case was open to the media. (Ta sprawa sądowa była jawna dla mediów.)
  The vote was open. (Głosowanie było jawne.)
 9. szczery
  He always says what he thinks because he is very open. (On zawsze mówi to co myśli, ponieważ jest bardzo szczery.)
  She's always open with me. (Ona jest zawsze ze mną szczera.)
  I like open people. (Lubię szczerych ludzi.)
  link synonim: straight
 10. rozpinany
  She wore an open shirt. (Ona miała na sobie rozpinaną koszulę.)
  I have an open dress. (Mam rozpinaną sukienkę.)
 11. otwarty, nie postanowiony, nie zadecydowany
  The name of our company is still an open question. (Nazwa naszej firmy wciąż jest otwartą kwestią.)
 12. otwarty (np. na krytykę, sugestie)
  We are open to any suggestions. (Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie.)
  He is always open to new ideas. (On jest zawsze otwarty na nowe pomysły.)
  link synonim: out-front
 13. otwarty (nie zablokowany, np. droga, przejazd)
  There's been an accident, but the road is open now. (Zdarzył się wypadek, ale droga jest już otwarta.)
  I hope the passage is open. (Mam nadzieję, że przejazd jest otwarty.)
 14. otwarty (rozwinięty, np. płatki kwiatów)
  He handed me a beautiful, open rose. (Podał mi piękną, rozwiniętą różę.)
  I had to take a picture of the beautiful open flowers. (Musiałam zrobić zdjęcie pięknym otwartym kwiatom.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. otwierać (np. okno, drzwi) [przechodni/nieprzechodni]
  She opened the door. (Ona otworzyła drzwi.)
  What time do you open tomorrow? (O której godzinie otwieracie jutro?)
  Could you open the window? It is so stuffy in here. (Czy mógłbyś otworzyć okno? Tak tu duszno.)
 2. otwierać (np. pojemnik, paczkę) [przechodni]
  Can I open the presents, daddy? (Tatusiu, czy mogę otworzyć prezenty?)
  Open the box and see what's inside. (Otwórz pudełko i zobacz, co jest w środku.)
  She opened the lunch box and took out a sandwich. (Ona otworzyła pojemnik na lunch i wyjęła kanapkę.)
 3. otwierać (np. oczy) [przechodni/nieprzechodni]
  The kittens finally opened their eyes! (Kotki nareszcie otworzyły oczy!)
  Open your eyes, you can't sleep now! (Otwórz oczy, nie możesz teraz spać!)
  I was so scared I didn't want to open my eyes. (Tak się bałem, że nie chciałem otworzyć oczu.)
 4. otwierać (np. buzię) [przechodni/nieprzechodni]
  Open your mouth, I have to check your teeth. (Otwórz buzię, muszę sprawdzić twoje zęby.)
  Open your eyes, it's me. (Otwórz oczy, to ja.)
  Close your eyes and open your mouth. (Zamknij oczy i otwórz buzię.)
 5. otwierać (zacząć działać, np. sklep) [nieprzechodni]
  They decided to open a new toy shop. (Oni zdecydowali się otworzyć nowy sklep z zabawkami.)
  It is risky to open a second company. (Otworzenie drugiej firmy jest ryzykowne.)
 6. otwierać (uruchamiać, np. nową firmę) [przechodni/nieprzechodni]
  I want to open my own restaurant. (Chcę otworzyć swoją własną restaurację.)
  My brother opened his own company and now he's a serious businessman. (Mój brat otworzył swoją własną firmę i teraz jest poważnym biznesmenem.)
 7. zacząć działać [przechodni]
  I heard that your restaurant opened last week. (Słyszałem, że twoja restauracja zaczęła działać w zeszłym tygodniu.)
  That new cinema hasn't opened yet. (To nowe kino jeszcze nie zaczęło działać.)
 8. otwierać (nowy dokument w komputerze) [przechodni]
  Click twice to open a file. (Kliknij dwukrotnie, aby otworzyć plik.)
  I opened a new file and started writing my essay. (Otworzyłam nowy plik i zaczęłam pisać mój esej.)
 9. otwierać (zebranie, spotkanie) [przechodni/nieprzechodni]
  I want to open this meeting by saying how happy I am to see all of you. (Chciałbym otworzyć to spotkanie, mówiąc jak bardzo cieszę się, że was wszystkich widzę.)
  It is high time we opened the meeting. Everyone is here. (Czas najwyższy, abyśmy otworzyli zebranie. Wszyscy już tu są.)
 10. otworzyć oficjalną ceremonią [przechodni]
  The president opened the Olympic Games. (Prezydent otworzył Igrzyska Olimpijskie oficjalną ceremonią.)
  Th singer opened the fifth edition of the ceremony. (Piosenkarka otworzyła piątą edycję ceremonii.)
 11. rozwijać, rozkładać (np. parasol, mapę) [przechodni/nieprzechodni]
  I got wet because I couldn't open the umbrella. (Zmokłem, bo nie potrafiłem rozłożyć parasola.)
  Open the map to see where we are. (Rozwiń mapę, aby zobaczyć gdzie jesteśmy.)
  I can't open my umbrella, it is stuck. (Nie mogę otworzyć mojej parasolki, zacięła się.)
 12. utorować (np. drogę, wolny przejazd) [przechodni]
  He opened the way for me. (On dla mnie utorował drogę.)
 13. zacząć pokazywać (np. film) [nieprzechodni]
  The new Ryan Reynolds movie will open in movie theatres in two weeks. (Nowy film z Ryanem Reynoldsem będzie pokazywany w kinach za dwa tygodnie.)
 14. rozklejać (np. kopertę) [przechodni]
  This letter is for you, open the envelope and read it. (Ten list jest do ciebie, rozklej kopertę i go przeczytaj.)
  Don't open the envelope if it isn't addressed to you. (Nie rozklejaj koperty, jeśli nie jest zaadresowana do ciebie.)
 15. zagajać [przechodni]
  That guy opened me but I wasn't interested. (Ten facet do mnie zagaił, ale nie byłam zainteresowana.)
  I don't know how to open girls. (Nie wiem, jak zagaić do dziewczyn.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. otwierać (uruchamiać, np. nową firmę, sklep) [przechodni/nieprzechodni]
  Right after Mary's graduation she opened up a small boutique. (Od razu po ukończeniu studiów, Mary otworzyła mały butik.)
  I want to open a Chinese restaurant. (Chcę otworzyć chińską restaurację.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. początek, wstęp
  the beginning, the first part
  The opening of the play was his monologue. (Początkiem sztuki był jego monolog.)
  You can't give all the answers in the opening. (Nie można podać wszystkich odpowiedzi na początku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "opening"

rzeczownik
przysłówek
opening up = otwarcie (np. nowych możliwości)
przymiotnik
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo