"zacząć działać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zacząć działać" po polsku — Słownik angielsko-polski

zacząć działać

phrasal verb
 1. kick in *
  • zacząć działać (np. narkotyk)
   The morphine for your pain will kick in any minute. (Morfina na pański ból zacznie działać lada chwila.)
   I think the drugs I took are kicking in. (Myślę, że narkotyki, które wziąłem, zaczynają działać.)
 2. come on *** , także: c'mon informal
  • zadziałać, zacząć działać spoken
   Fortunately the phone came on after I dropped it in the river. (Na szczęście telefon zaczął działać po tym, jak wrzuciłem go do rzeki.)
   I hope the engine will come on, I have to get to work! (Mam nadzieję, że silnik zadziała, muszę dostać się do pracy!)
 3. go on *****
  • zacząć działać (o maszynie)
   It may take a while before this computer goes on. (Może minąć trochę czasu zanim ten komputer zacznie działać.)
   I hope the engine will go on, I don't want to be late. (Mam nadzieję, że silnik zacznie działać, nie chcę się spóźnić.)
czasownik
 1. open *****   [TRANSITIVE]
  I heard that your restaurant opened last week. (Słyszałem, że twoja restauracja zaczęła działać w zeszłym tygodniu.)
  That new cinema hasn't opened yet. (To nowe kino jeszcze nie zaczęło działać.)
 2. set up shop , set up in business  
 1. get under way

"zacząć działać" — Słownik kolokacji angielskich

kick in kolokacja
 1. kick czasownik + in przyimek = zacząć działać (np. narkotyk)
  Bardzo silna kolokacja

  She kept moving so I kicked her in the head a couple of times.

  Podobne kolokacje:
set up shop kolokacja
 1. set czasownik + shop rzeczownik = zacząć działać
  Silna kolokacja

  They must have set up shop in the house across the street.

  Podobne kolokacje: