PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"come on" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "come on" po angielsku

come on *** , także: c'mon potocznie

phrasal verb
 1. pospiesz się język mówiony
  Come on, we can't be late! (Pospiesz się, nie możemy się spóźnić!)
  The lecture has already started, come on! (Wykład już się zaczął, pospiesz się!)
 2. dalej, dawaj (używane jako zachęta do zrobienia czegoś) język mówiony
  Come on, do it, don't be afraid! (Dalej, zrób to, nie bój się!)
  Come on, it will be fun, let's go there! (Dawaj, będzie fajnie, chodźmy tam!)
 3. proszę cię (używane by pokazać, że wiemy, że ktoś nie mówi prawdy) język mówiony
  Oh, come on, it's impossible to read this book in one hour! (Oh, proszę cię, to niemożliwe, aby przeczytać tę książkę w godzinę!)
  Come on, you can't expect me to believe you? (Proszę cię, nie spodziewasz się chyba, że ci uwierzę?)
 4. no dalej, no dawaj (używane, by kogoś sprowokować) język mówiony
  Come on, hit me if you want! (No dawaj, uderz mnie, jeśli chcesz!)
  Come on, if you are not afraid, do it. (No dalej, jeżeli się nie boisz, to zrób to.)
 5. zadziałać, zacząć działać język mówiony
  Fortunately the phone came on after I dropped it in the river. (Na szczęście telefon zaczął działać po tym, jak wrzuciłem go do rzeki.)
  I hope the engine will come on, I have to get to work! (Mam nadzieję, że silnik zadziała, muszę dostać się do pracy!)
 6. zaczynać się (np. program telewizyjny) język mówiony
  How I Met Your Mother came on and I stopped working. (Zaczęło się Jak Poznałem Waszą Matkę i przestałem pracować.)
  My favourite song came on and I started dancing. (Zaczęła się moja ulubiona piosenka i zacząłem tańczyć.)
 7. zacząć padać (np. śnieg, deszcz) język mówiony
  The snow is coming on, the roads will be slippery. (Zaczyna padać śnieg, drogi będą śliskie.)
  We have to get to the office before the rain comes on. (Musimy dotrzeć do biura zanim deszcz zacznie padać.)
 8. wejść na boisko (w sporcie) język mówiony
  Robert Lewandowski came on and scoared a goal. (Robert Lewandowski wszedł na boisko i strzelił gola.)
  I came on 5 minutes before the game ended. (Wszedłem na boisko 5 minut przed zakończeniem meczu.)
 9. robić postępy (np. w nauce, w dobrym zachowaniu) język mówiony
  Our work isn't coming on very well. (Nasza praca nie postępuje zbyt dobrze.)
  Your son is coming on at maths, I'm really proud. (Twój syn robi postępy w matematyce, jestem naprawdę dumny.)
 10. pojawiać się, wychodzić (np. na scenę)
  Beyoncé came on and the crowd went crazy. (Beyoncé wyszła na scenę i tłum oszalał.)
  My favourite actor came on and I started screaming. (Mój ulubiony aktor wyszedł na scenę i zacząłem krzyczeć.)
 11. brać kogoś (o chorobie)
  A terrible cold came on me. (Wzięło mnie okropne przeziębienie.)
  I think something is coming on me. (Chyba coś mnie bierze.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

come on ***
but come on

 1. bez przesady
  But come on, I didn't do anything wrong! (Bez przesady, nie zrobiłam nic złego!)
  Come on, it was just a joke. (Bez przesady, to był tylko żart.)
phrasal verb
 1. przechodzić do nowego tematu, przechodzić do czegoś
  Shall we come on to the question of your wedding? (Przejdziemy do kwestii waszego ślubu?)
phrasal verb
 1. natknąć się na kogoś przypadkiem
  I came on her when I was doing shopping. (Natknąłem się na nią przypadkiem, kiedy robiłem zakupy.)
  If you come on him, tell him I need to talk to him. (Jeśli natkniesz się na niego przypadkiem, powiedz mu, że potrzebuję z nim porozmawiać.)
phrasal verb
 1. uderzać do kogoś (mocno kogoś podrywać) potocznie
  I think that guy on the left is coming on to you. (Myślę, że ten facet po lewej uderza do ciebie.)
wykrzyknik
 1. No, dalej! język mówiony
  Come on! Hurry, we can't be late to school. (No, dalej! Pośpiesz się, nie możemy się spóźnić do szkoły.)
  Come on! Sing, I know you can do it. (No, dalej! Śpiewaj, wiem, że potrafisz to zrobić.)

"come on" — Słownik kolokacji angielskich

come on kolokacja
 1. come czasownik + on przyimek = pospiesz się
  Bardzo silna kolokacja

  At last he was able to come on the air.

  Podobne kolokacje:
 2. come czasownik + on przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  I usually can tell when one is coming on, because lights start to look really bright to me.

  Podobne kolokacje: