Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"robić postępy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "robić postępy" po polsku

robić postępy

czasownik
 1. progress ***   [nieprzechodni]
  We've progressed a lot during the last 2 years. (My zrobiliśmy duże postępy w ciągu ostatnich 2 lat.)
  Your son is progressing really quickly at maths. (Twój syn robi szybkie postępy w matematyce.)
 2. make progress  
  I'm proud of you. You're making progress! (Jestem z ciebie dumna. Robisz postępy!)
 3. make headway  
  link synonimy: make progress, advance
 4. be well away    BrE potocznie
 5. be getting somewhere  
phrasal verb
 1. come along *  
  My English has come along. (Zrobiłem postępy w angielskim.)
 2. shape up  
 3. forge ahead
 4. come on *** , także: c'mon potocznie
  • robić postępy (np. w nauce, w dobrym zachowaniu) język mówiony
   Our work isn't coming on very well. (Nasza praca nie postępuje zbyt dobrze.)
   Your son is coming on at maths, I'm really proud. (Twój syn robi postępy w matematyce, jestem naprawdę dumny.)
 5. romp ahead , romp away
 6. be coming along
 1. make strides  
  We've made great strides in the field of medicine. (Zrobiliśmy wielkie postępy w dziedzinie medycyny.)

Powiązane zwroty — "robić postępy"

phrasal verb
idiom

"robić postępy" — Słownik kolokacji angielskich

make headway kolokacja
 1. make czasownik + headway rzeczownik = robić postępy
  Bardzo silna kolokacja

  But they didn't stay long enough to make any headway, he said.

  Podobne kolokacje:
make progress kolokacja
 1. make czasownik + progress rzeczownik = robić postępy
  Bardzo silna kolokacja

  He's made some pretty good progress in the last couple of weeks.

make strides kolokacja
 1. make czasownik + stride rzeczownik = robić postępy
  Bardzo silna kolokacja

  In six months, the company seems to have made huge strides.

  Podobne kolokacje: