ANGIELSKI ALBO PSIKUS!-40% na roczny kurs online tylko do niedzieli.Sprawdź

"advance" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "advance" po angielsku

advance ***

rzeczownik
 1. osiągnięcie, rozwój, postęp, posuwanie się naprzód [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  It was a significant technological advance. (To był znaczący postęp technologiczny.)
  I think that's an advance, actually. (Myślę, że to tak właściwie jest postęp.)
  His teachers are very satisfied with his advance. (Jego nauczyciele są bardzo zadowoleni z jego postępu.)
  The advance of medicine is a good thing. (Rozwój medycyny jest dobrą rzeczą.)
  link synonimy: progress, advancement
 2. zaliczka, zadatek [COUNTABLE]
  We have to pay an advance in order to book a room. (Musimy wpłacić zaliczkę, żeby zarezerwować pokój.)
  If we cancel our reservation, they won't return us our advance. (Jeśli odwołamy naszą rezerwację, nie oddadzą nam naszego zadatku.)
 3. zwyższenie, zwyżka (np. cen, kursu akcji) [COUNTABLE]
  There was a significant advance in the price of gold yesterday. (Była znacząca zawyżka cen złota wczoraj.)
 4. posuwanie się, natarcie (atak na coś) [COUNTABLE]
  We made an advance on the enemy. (Wyprowadziliśmy natarcie na wroga.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. posuwać się naprzód, postępować, nacierać [INTRANSITIVE]
  to progress with something, to move forward
  The troops were slowly advancing. (Żołnierze powoli poruszali się do przodu.)
  Technology is advancing very quickly. (Technologia bardzo szybko posuwa się naprzód.)
  link synonim: progress
  zobacz także: proceed
 2. rozwijać się, czynić postępy [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Technology is advancing very quickly. (Technologia rozwija się bardzo szybko.)
  I have advanced at school. (Poczyniłam postępy w szkole.)
  zobacz także: promote
 3. płacić z góry, wpłacić zaliczkę [TRANSITIVE]
  You have to advance 100 dollars if you want to stay at our hotel. (Musisz wpłacić zaliczkę 100 dolarów, jeśli chcesz zatrzymać się w naszym hotelu.)
 4. zgłaszać (propozycję), wystąpić (z czymś), przedłożyć (coś) [TRANSITIVE]
  She advanced a new interesting theory during the class. (Ona zgłosiła nową interesującą teorię podczas zajęć.)
 5. przekładać na wcześniej, przesuwać na wcześniej (spotkanie, termin) [TRANSITIVE]
  Is there any possibility to advance our meeting to Friday? (Czy jest możliwość, aby przełożyć nasze spotkanie na wcześniej, na piątek?)
  I want to advance the test. (Chcę przesunąć test na wcześniej.)
 6. promować, posuwać do przodu (np. karierę) [TRANSITIVE]
  I have to advance my career as an actress. (Muszę promować moją karierę aktorki.)
  He promised to advance my career but he didn't do anything. (Obiecał posunąć moją karierę do przodu, ale nic nie zrobił.)
  link synonim: accelerate
 7. przewijać do przodu, przesuwać do przodu (np. film, taśmę) [TRANSITIVE]
  I advanced the film and started to watch it. (Przesunąłem film do przodu i zacząłem go oglądać.)
  You can advance the tape, I don't have to see the beginning of that film. (Możesz przesunąć taśmę do przodu, nie muszę widzieć początku filmu.)
 8. wysuwać do przodu, przesuwać do przodu (zwłaszcza przyczep ścięgna) [TRANSITIVE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "advance"

przysłówek
rzeczownik
inne
przymiotnik
inne
advancing age = postępujący wiek (starzenie się)
czasownik
kolokacje

powered by  eTutor logo