ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"promować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "promować" po polsku

promować

czasownik
 1. promote ***
  • promować, propagować, krzewić [przechodni]
   to support something actively, to encourage something
   UNICEF actively promotes quality education for children around the world. (UNICEF aktywnie promuje wysokiej jakości edukację dzieci na całym świecie.)
   The mayor promotes a healthy lifestyle, but he himself is overweight. (Burmistrz promuje zdrowy styl życia, ale sam ma nadwagę.)
   zobacz także: advance, help, support
  • promować, reklamować (np. książkę) [przechodni]
   We can promote your new book in our newspaper if you want. (Możemy promować twoją nową książkę w naszej gazecie, jeśli chcesz.)
   I wrote to a publishing house. I want to promote my latest novel. (Napisałem do wydawnictwa. Chcę zareklamować moją nową powieść.)
 2. advertise * , także: advertize AmE
 3. showcase *
  • wystawiać na pokaz, promować
   The company has showcased their new product during the conference. (Firma wystawiła swój nowy produkt na pokaz w czasie konferencji.)
 4. plug **
 5. further ****
  • promować, posuwać do przodu (np. karierę)
   I want to further my career. (Chcę posunąć moją karierę do przodu.)
   They have done a lot to further the cause of world peace. (Oni zrobili wiele dla promowania sprawy pokoju na świecie.)
 6. advance ***
  • promować, posuwać do przodu (np. karierę) [przechodni]
   I have to advance my career as an actress. (Muszę promować moją karierę aktorki.)
   He promised to advance my career but he didn't do anything. (Obiecał posunąć moją karierę do przodu, ale nic nie zrobił.)
   link synonim: accelerate
 7. brevet
 8. big up
 1. advance publicity

"promować" — Słownik kolokacji angielskich

advance publicity kolokacja
 1. advance rzeczownik + publicity rzeczownik = reklamować, rozgłaszać, promować
  Zwykła kolokacja

  But there was little if any advance publicity about this development, and many senior citizens feel betrayed.