ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"promować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "promować" po polsku — Słownik angielsko-polski

promować

How to Advertise Your Construction Business Online for Free - Part ...
czasownik
 1. promote ***
  • promować, propagować, krzewić [TRANSITIVE]
   to support something actively, to encourage something
   UNICEF actively promotes quality education for children around the world. (UNICEF aktywnie promuje wysokiej jakości edukację dzieci na całym świecie.)
   The mayor promotes a healthy lifestyle, but he himself is overweight. (Burmistrz promuje zdrowy styl życia, ale sam ma nadwagę.)
   zobacz także: advance, help, support
  • promować, reklamować (np. książkę) [TRANSITIVE]
   We can promote your new book in our newspaper if you want. (Możemy promować twoją nową książkę w naszej gazecie, jeśli chcesz.)
   I wrote to a publishing house. I want to promote my latest novel. (Napisałem do wydawnictwa. Chcę zareklamować moją nową powieść.)
 2. advertise * , także: advertize American English
 3. plug **
 4. further ****
  • promować, posuwać do przodu (np. karierę)
   I want to further my career. (Chcę posunąć moją karierę do przodu.)
   They have done a lot to further cause of world peace. (Oni zrobili wiele dla promowania sprawy pokoju na świecie.)
 5. advance ***
  • promować, posuwać do przodu (np. karierę) [TRANSITIVE]
   I have to advance my career as an actress. (Muszę promować moją karierę aktorki.)
   He promised to advance my career but he didn't do anything. (Obiecał posunąć moją karierę do przodu, ale nic nie zrobił.)
   link synonim: accelerate
 6. brevet
 7. big up
 1. advance publicity

"promować" — Słownik kolokacji angielskich

advance publicity kolokacja
 1. advance rzeczownik + publicity rzeczownik = reklamować, rozgłaszać, promować
  Zwykła kolokacja

  But there was little if any advance publicity about this development, and many senior citizens feel betrayed.

  Podobne kolokacje: