BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cancel" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cancel" po angielsku

cancel **

obrazek do "cancel" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: cancelled past tense (BrE), cancelled past participle (BrE), canceled past tense (AmE), canceled past participle (AmE)
 1. anulować, odwołać (wycieczkę, rezerwację) [przechodni/nieprzechodni]
  I'm very sorry, but I have to cancel our meeting. (Jest mi bardzo przykro, ale muszę odwołać nasze spotkanie.)
  The weather was horrible, so we cancelled the trip and stayed at home. (Pogoda była okropna, więc odwołaliśmy wycieczkę i zostaliśmy w domu.)
  The concert was cancelled. (Koncert został odwołany.)
 2. anulować (np. zmianę ustawień w programie komputerowym) [przechodni/nieprzechodni]
  He clicked the "Cancel" button. (On kliknął przycisk "Anuluj".)
  She cancelled the installation of an antivirus software. (Ona anulowała instalację oprogramowania antywirusowego.)
 3. cofnąć, zastrzec, zastrzegać (np. kartę kredytową, wizę) [przechodni]
  My credit card was stolen; I have to cancel it. (Moja karta kredytowa została skradziona; muszę ją zastrzec.)
 4. uchylić (wyrok sądowy) [przechodni]
  The judge cancelled his sentence because there was no evidence. (Sędzia uchylił jego wyrok, bo nie było żadnych dowodów.)
 5. stemplować, ostemplować, kasować, skasować (np. znaczek na poczcie) [przechodni]
  Cheques are cancelled so that they cannot be used again. (Czeki są ostemplowane, żeby nie mogły być użyte ponownie.)
 6. usunąć ze świata publicznego, przestać się z kimś zadawać (np. z powodu afery, głównie o celebrytach), sprawić, że ktoś przestanie istnieć (np. przestać promować znaną osobę) [przechodni]
  The actor was cancelled because of his scandalous comments. (Aktor został usunięty ze świata publicznego z powodu swoich skandalicznych komentarzy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "cancel"

czasownik
cancel out = redukować się, znosić się wzajemnie, skracać się (np. liczby w matematyce) +1 znaczenie
rzeczownik
canceling , także: cancelling = anulowanie, odwołanie (np. wycieczki, rezerwacji) +4 znaczenia
cancellation BrE , cancelation AmE = odwołanie, anulowanie (np. lotu, wydarzenia kulturalnego) +1 znaczenie
canceler , także: canceller = osoba lub przedmiot anulująca coś (np. sygnał radiowy, rezerwację)
przymiotnik
cancelable , także: cancellable = zdolny do bycia odwołanym (np. rezerwacja pokoju w hotelu, stolika w restauracji)
phrasal verb
inne
idiom
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo