ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"promowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "promowanie" po polsku

promowanie

rzeczownik
 1. promotion **
 2. flacking  
 3. furthering
 4. promoting
 5. brevetting , także: breveting
 6. fosterage
 7. plugging
czasownik
 1. building-up
How to Advertise Your Construction Business Online for Free - Part ...
czasownik
 1. promote ***
  • promować, propagować, krzewić [przechodni]
   to support something actively, to encourage something
   UNICEF actively promotes quality education for children around the world. (UNICEF aktywnie promuje wysokiej jakości edukację dzieci na całym świecie.)
   The mayor promotes a healthy lifestyle, but he himself is overweight. (Burmistrz promuje zdrowy styl życia, ale sam ma nadwagę.)
   zobacz także: advance, help, support
  • promować, reklamować (np. książkę) [przechodni]
   We can promote your new book in our newspaper if you want. (Możemy promować twoją nową książkę w naszej gazecie, jeśli chcesz.)
   I wrote to a publishing house. I want to promote my latest novel. (Napisałem do wydawnictwa. Chcę zareklamować moją nową powieść.)
 2. advertise * , także: advertize American English
 3. showcase *
  • wystawiać na pokaz, promować
   The company has showcased their new product during the conference. (Firma wystawiła swój nowy produkt na pokaz w czasie konferencji.)
 4. plug **
 5. further ****
  • promować, posuwać do przodu (np. karierę)
   I want to further my career. (Chcę posunąć moją karierę do przodu.)
   They have done a lot to further the cause of world peace. (Oni zrobili wiele dla promowania sprawy pokoju na świecie.)
 6. advance ***
  • promować, posuwać do przodu (np. karierę) [przechodni]
   I have to advance my career as an actress. (Muszę promować moją karierę aktorki.)
   He promised to advance my career but he didn't do anything. (Obiecał posunąć moją karierę do przodu, ale nic nie zrobił.)
   link synonim: accelerate
 7. brevet
 8. big up
 1. advance publicity

powered by  eTutor logo