"furthering" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "furthering" po angielsku — Słownik polsko-angielski

furthering

rzeczownik
 1. promowanie, posuwanie do przodu (np. kariery)
przymiotnik
 1. dalszy, dodatkowy
  They didn't give us any further information. (Oni nie udzielili nam żadnych dalszych informacji.)
  Please contact me if you have any further questions. (Proszę skontaktuj się ze mną, jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania.)
  Further discussion is pointless. (Dalsza dyskusja jest bezcelowa.)
  We need to avoid further damage to the forests. (Musimy uniknąć dalszego niszczenia lasów.)
  I will send you further instructions. (Prześlę ci dodatkowe instrukcje.)
  link synonim: forward
 2. dalszy (bardziej odległy)
  She lives at the further end of the street. (Ona mieszka na dalszym końcu ulicy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. dalej (więcej)
  We are not getting much further in understanding this problem. (Nie dochodzimy nigdzie dalej w zrozumieniu tego problemu.)
  The scientists are not sure. They are waiting for further details. (Naukowcy nie są pewni. Czekają na więcej szczegółów.)
 2. na dalszą odległość (w sensie fizycznym)
  You need to go further. (Musisz iść dalej.)
  Nowadays a human can look further into space. (Obecnie człowiek może spojrzeć dalej w przestrzeń.)
 3. dalej (o czasie, wstecz lub w przyszłość)
  She would like to move our meeting further back in time. (Ona chciała by przesunąć nasze spotkanie na wcześniej.)
 4. dalej (w dodatku) formal
  Further, she received a gold medal. (W dodatku, ona dostała złoty medal.)
  Further, I don't have any more money left. (W dodatku, nie mam już żadnych pieniędzy.)
  link synonim: furthermore

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. promować, posuwać do przodu (np. karierę)
  I want to further my career. (Chcę posunąć moją karierę do przodu.)
  They have done a lot to further cause of world peace. (Oni zrobili wiele dla promowania sprawy pokoju na świecie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.