Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"further to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "further to something" po angielsku

further to something

przyimek
 1. w odniesieniu do czegoś, w odpowiedzi na coś (np. list) oficjalnie
  Further to your letter, I have talked about your situation with Mr. Jones. (W odniesieniu do twojego listu, rozmawiałem o twojej sytuacji z panem Jonesem.)

far *****

"Far" ma dwie formy stopnia wyższego (further, farther) i najwyższego (the furthest, the farthest). Różne źródła podają różne informacje na temat zakresu i możliwości ich użycia. Warto natomiast wiedzieć, że natywni użytkownicy języka częściej użyją "farther" i "the farthest" w odniesieniu do fizycznej odległości, a "further" oraz "the furthest" w odniesieniu do metaforycznej odległości. "Further" oraz "the furthest" będą też częściej użyte w odniesieniu do ilości (np. "dodatkowy").
obrazek do "far" po polsku How Far Is It
przysłówek
Stopniowanie: stopień wyższy  further, stopień wyższy  farther, stopień najwyższy  the furthest, stopień najwyższy  the farthest
 1. daleko
  "How far is it?" "About 800 metres." ("Jak daleko to jest?" "Około 800 metrów.")
  The hospital is quite far away from my house. (Szpital jest raczej daleko od mojego domu.)
  We've come so far that we can't give up now. (Zaszliśmy tak daleko, że nie możemy się teraz poddać.)
 2. dalece, daleko, o wiele
  The police are far from truth. (Policja jest daleko od prawdy.)
  My car is far better than his. (Mój samochód jest o wiele lepszy od jego.)
  How far are sisters similar? (Jak dalece podobne do siebie są siostry?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
Stopniowanie: stopień wyższy  further, stopień wyższy  farther, stopień najwyższy  the furthest, stopień najwyższy  the farthest
 1. daleki, odległy
  The road is farther away than I thought. (Droga jest bardziej odległa, niż mi się zdawało.)
  The deadline is far from today. (Nieprzekraczalny termin jest daleko od dzisiaj.)
  That couldn't be further from the truth. (To nie może być bardziej odległe od prawdy.)
  link synonimy: distant, faraway
 2. skrajny
  I don't like extremists. Far-right or far-left, it doesn't matter. (Nie lubię ekstremistów. Skrajna prawica czy skrajna lewica, to nie ma znaczenia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. dalszy, dodatkowy
  They didn't give us any further information. (Oni nie udzielili nam żadnych dalszych informacji.)
  Please contact me if you have any further questions. (Proszę skontaktuj się ze mną, jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania.)
  Further discussion is pointless. (Dalsza dyskusja jest bezcelowa.)
  We need to avoid further damage to the forests. (Musimy uniknąć dalszego niszczenia lasów.)
  I will send you further instructions. (Prześlę ci dodatkowe instrukcje.)
  link synonim: forward
 2. dalszy (bardziej odległy)
  She lives at the further end of the street. (Ona mieszka na dalszym końcu ulicy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. dalej (więcej)
  We are not getting much further in understanding this problem. (Nie dochodzimy nigdzie dalej w zrozumieniu tego problemu.)
  The scientists are not sure. They are waiting for further details. (Naukowcy nie są pewni. Czekają na więcej szczegółów.)
 2. na dalszą odległość (w sensie fizycznym)
  You need to go further. (Musisz iść dalej.)
  Nowadays a human can look further into space. (Obecnie człowiek może spojrzeć dalej w przestrzeń.)
 3. dalej (o czasie, wstecz lub w przyszłość)
  She would like to move our meeting further back in time. (Ona chciała by przesunąć nasze spotkanie na wcześniej.)
 4. dalej (w dodatku) oficjalnie
  Further, she received a gold medal. (W dodatku, ona dostała złoty medal.)
  Further, I don't have any more money left. (W dodatku, nie mam już żadnych pieniędzy.)
  link synonim: furthermore

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. promować, posuwać do przodu (np. karierę)
  I want to further my career. (Chcę posunąć moją karierę do przodu.)
  They have done a lot to further the cause of world peace. (Oni zrobili wiele dla promowania sprawy pokoju na świecie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo