Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"co więcej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "co więcej" po polsku

co więcej

przysłówek
 1. furthermore **
  • co więcej, ponadto, poza tym, w dodatku oficjalnie
   Furthermore, today's Russia is not what that country was in the past. (Co więcej, dzisiejsza Rosja nie jest tym, czym ten kraj był w przeszłości.)
   Furthermore, we have to strengthen our role in research and development. (Ponadto, musimy wzmocnić naszą rolę w badaniach i rozwoju.)
   She is nice and beautiful. Furthermore, she's very smart. (Ona jest miła i piękna. A w dodatku, bardzo mądra.)
   You broke the rule. Furthermore, you tried to lie to me. (Złamałeś zasadę. Poza tym próbowałeś mnie okłamać.)
   link synonimy: further, moreover
 2. either , *****
  • co więcej; i tak
   The tickets are too expensive. I don't have time, either. (Bilety są zbyt drogie. Co więcej, nie mam czasu.)
   W tym znaczeniu przysłówek "either" występuje zwykle na końcu zdania składowego.
 3. moreover , ***
 4. additionally *
  • co więcej, ponadto
   People should drink more water. Additionally, they should exercise more often. (Ludzie powinni pić więcej wody. Co więcej, powinni częściej ćwiczyć.)
 5. nogal
 1. what is more , what's more potocznie  
  zobacz także: moreover

powered by  eTutor logo