NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"ponadto" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ponadto" po polsku — Słownik angielsko-polski

ponadto

przysłówek
 1. also *****
  • również, także, też, ponadto
   I like to swim. Also, I like to play tennis. (Lubię pływać. Lubię również grać w tenisa.)
   I want to go to sleep, but I also want to watch television. (Chcę iść spać, ale chcę również oglądać telewizję.)
   He is an actor and he also writes books. (On jest aktorem, a także pisze książki.)
   link synonim: as well
 2. moreover ***
  • co więcej, prócz tego, ponadto, oprócz tego formal
   She's nice. Moreover, she's really pretty. (Ona jest miła. Co więcej, jest naprawdę ładna.)
   They got engaged. Moreover, she is pregnant. (Oni się zaręczyli. Oprócz tego, ona jest w ciąży.)
   zobacz także: what is more
 3. furthermore **
  • co więcej, ponadto formal
   Furthermore, today's Russia is not what that country was in the past. (Co więcej, dzisiejsza Rosja nie jest tym, czym ten kraj był w przeszłości.)
   Furthermore, we have to strengthen our role in research and development. (Ponadto, musimy wzmocnić naszą rolę w badaniach i rozwoju.)
   link synonim: further
  • ponadto, poza tym, w dodatku formal
   She is nice and beautiful. Furthermore, she's very smart. (Ona jest miła i piękna. A w dodatku, bardzo mądra.)
   You broke the rule. Furthermore, you tried to lie to me. (Złamałeś zasadę. Poza tym próbowałeś mnie okłamać.)
 4. besides **
  • ponadto, oprócz, poza (dodatkowo)
   Besides working full-time, I am also a student. (Oprócz pracowania na pełen etat, jestem także studentem.)
 5. farther **
 6. additionally *
 7. secondarily  
 8. item ****
 9. withal
 10. therewithal
  • ponadto, do tego, dodatkowo old use
   Deliver this message and some money therewithal. (Dostarcz tę wiadomość i dodatkowo trochę pieniędzy.)
idiom
 1. above and beyond

Powiązane zwroty — "ponadto"

spójnik