"farther" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "farther" po angielsku

farther **

przymiotnik
 1. drugi (np. koniec ulicy), dalszy (np. brzeg rzeki)
  We live on the farther side of the road. (My mieszkamy na drugim końcu drogi.)
  The bridge on the farther riverside was built in 1673. (Ten most na drugim brzegu rzeki został wybudowany w 1673 roku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. dalej (fizycznie)
  We're a lot farther than we were three hours ago. (Jesteśmy o wiele dalej, niż byliśmy trzy godziny temu.)
  I can't make him go farther. (Nie mogę zmusić go, aby szedł dalej.)
  We can't stop here, we have to go a little farther. (Nie możemy się tu zatrzymać, musimy iść trochę dalej.)
 2. ponadto, poza tym

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

far *****

"Far" ma dwie formy stopnia wyższego (further, farther) i najwyższego (the furthest, the farthest). Różne źródła podają różne informacje na temat zakresu i możliwości ich użycia. Warto natomiast wiedzieć, że natywni użytkownicy języka częściej użyją "farther" i "the farthest" w odniesieniu do fizycznej odległości, a "further" oraz "the furthest" w odniesieniu do metaforycznej odległości. "Further" oraz "the furthest" będą też częściej użyte w odniesieniu do ilości (np. "dodatkowy").
How Far Is It
przysłówek
Stopniowanie: stopień wyższy  further, stopień wyższy  farther, stopień najwyższy  the furthest, stopień najwyższy  the farthest
 1. daleko
  "How far is it?" "About 800 metres." ("Jak daleko to jest?" "Około 800 metrów.")
  The hospital is quite far away from my house. (Szpital jest raczej daleko od mojego domu.)
  We've come so far that we can't give up now. (Zaszliśmy tak daleko, że nie możemy się teraz poddać.)
 2. dalece, daleko, o wiele
  The police are far from truth. (Policja jest daleko od prawdy.)
  My car is far better than his. (Mój samochód jest o wiele lepszy od jego.)
  How far are sisters similar? (Jak dalece podobne do siebie są siostry?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
Stopniowanie: stopień wyższy  further, stopień wyższy  farther, stopień najwyższy  the furthest, stopień najwyższy  the farthest
 1. daleki, odległy
  The road is farther away than I thought. (Droga jest bardziej odległa, niż mi się zdawało.)
  The deadline is far from today. (Nieprzekraczalny termin jest daleko od dzisiaj.)
  That couldn't be further from the truth. (To nie może być bardziej odległe od prawdy.)
  link synonimy: distant, faraway
 2. skrajny
  I don't like extremists. Far-right or far-left, it doesn't matter. (Nie lubię ekstremistów. Skrajna prawica czy skrajna lewica, to nie ma znaczenia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "farther"

inne
farther afield , także: further afield = dalej (w którymś kierunku)
przysłówek

powered by  eTutor logo