BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"poza tym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poza tym" po polsku

poza tym

przysłówek
 1. otherwise *** , także: elsewise  
  He had a small fever, otherwise he felt fine. (On miał niedużą gorączkę, poza tym czuł się dobrze.)
  I have to sweep the floor, otherwise I'm free. (Muszę zamieść podłogę, poza tym jestem wolny.)
 2. besides **
  • poza tym, do tego (używane aby podać kolejną przyczynę dla czegoś)
   Besides, we'd tried to do everything we could. (Poza tym, próbowaliśmy zrobić wszystko, co mogliśmy.)
   It's too late, besides, I'm sleepy. (Jest zbyt późno, poza tym, jestem śpiący.)
 3. furthermore **
  • ponadto, poza tym, w dodatku formal
   She is nice and beautiful. Furthermore, she's very smart. (Ona jest miła i piękna. A w dodatku, bardzo mądra.)
   You broke the rule. Furthermore, you tried to lie to me. (Złamałeś zasadę. Poza tym próbowałeś mnie okłamać.)
 4. farther **
spójnik
 1. except that * , także: but that ****
 1. other than that  
 2. on top of that informal , on top of this
 1. for one thing..., for another thing...

Powiązane zwroty — "poza tym"

przysłówek
spójnik

powered by  eTutor logo