TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"oprócz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oprócz" po polsku

przyimek
 1. except for something **
  • z wyjątkiem czegoś, oprócz czegoś
   I like all food except for sea food. (Lubię każde jedzenie za wyjątkiem owoców morza.)
   Except for him, people in this town are very friendly. (Z wyjątkiem jego, ludzie w tym miasteczku są bardzo przyjaźni.)
   Except for a couple of details, we are talking about the same situation. (Poza kilkoma szczegółami, to mówimy o tej samej sytuacji.)
   Everything was perfect about this suit, except for the price. (Wszystko było idealne w tym garniturze, oprócz ceny.)
   zobacz także: except
 2. next to something ***
  • oprócz czegoś (używane przy wymienianiu)
   Next to travelling, I'm interested in cooking. (Oprócz podróżowania, interesuję się gotowaniem.)
   Next to Bach, we will also play Mozart. (Oprócz Bacha, zagramy również Mozarta.)
 3. in addition to something
  • oprócz czegoś (gdy wymieniamy coś dodatkowego w stosunku do czegoś)
   There were two people in addition to her. (Tam było dwoje ludzi oprócz niej.)
   link synonim: over and above
 1. short of something **

oprócz

przyimek
 1. other than ***
  • oprócz, poza
   And other than that, what's new? (A poza tym, co nowego?)
   Do you have any books other than horrors? (Czy masz jakieś książki oprócz horrorów?)
   I don't like animals other than cats. (Nie lubię zwierząt oprócz kotów.)
 2. except , **** , także: 'cept potocznie
  • oprócz, poza, z wyjątkiem
   He's nice to everyone except me. (On jest miły dla wszystkich oprócz mnie.)
   I can't complain about anything except the food. (Nie mogę narzekać na nic oprócz jedzenia.)
   Na początku zdania używamy "except for".
   link synonim: save
   zobacz także: except for something
 3. besides **
  • poza, oprócz
   Is there anything you want to do besides watching TV? (Czy jest coś, co chcesz robić, oprócz oglądania telewizji?)
   I don't do any exercise besides walking. (Nie wykonuję żadnych ćwiczeń poza chodzeniem.)
 4. but potocznie *****
  • z wyjątkiem, za wyjątkiem, oprócz
   Everyone came there but David. (Wszyscy tam przyszli, oprócz Davida.)
   I like all seasons but autumn. (Lubię wszystkie pory roku, z wyjątkiem jesieni.)
   link synonim: except
 5. beyond ****
  • oprócz (w zdaniach przeczących)
   He doesn't do anything beyond sleeping and eating. (On nie robi nic oprócz spania i jedzenia.)
   I can't eat anything beyond vegetables. (Nie mogę nic jeść oprócz warzyw.)
 6. save * , także: save for *   oficjalnie
  All save Mr Biggs were present. (Wszyscy oprócz pana Biggsa byli obecni.)
  link synonimy: except, saving
 7. saving ***
 8. bar ****
  • oprócz, wyłączając
   Everyone was at the party bar John. (Wszyscy, oprócz Johna byli na imprezie.)
   Everything was booked bar this place. (Wszystko było zarezerwowane, oprócz tego miejsca.)
 9. bating
idiom
 1. above and beyond
przysłówek
 1. besides **
  • ponadto, oprócz, poza (dodatkowo)
   Besides working full-time, I am also a student. (Oprócz pracowania na pełen etat, jestem także studentem.)
 2. forbye ScoE przestarzale , także: forby ScoE przestarzale , także: foreby ScoE przestarzale