Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"in addition to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "in addition to something" po angielsku

in addition to something

przyimek
 1. oprócz czegoś (gdy wymieniamy coś dodatkowego w stosunku do czegoś)
  There were two people in addition to her. (Tam było dwoje ludzi oprócz niej.)
  link synonim: over and above
 1. dodatkowo
  additionally, as well, also
  In addition, more than 5 million people have lost their homes. (Dodatkowo ponad 5 milionów osób straciło dach nad głową.)
  In addition, I want to mention two important things. (Dodatkowo chcę wspomnieć dwie ważne rzeczy.)