PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"next to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "next to something" po angielsku

next to something ***

przyimek
 1. oprócz czegoś (używane przy wymienianiu)
  Next to travelling, I'm interested in cooking. (Oprócz podróżowania, interesuję się gotowaniem.)
  Next to Bach, we will also play Mozart. (Oprócz Bacha, zagramy również Mozarta.)
przymiotnik
 1. kolejny, następny (np. rozdział)
  Who's next? (Kto jest następny?)
  See you next week. (Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.)
  We'll talk about it next time. (Porozmawiamy o tym następnym razem.)
  I will see you next Friday. (Zobaczymy się w następny piątek.)
  zobacz także: following
 2. najbliższy
  Arthur is my next cousin. (Arthur to mój najbliższy kuzyn.)
  What's the next occasion to meet? (Jaka jest najbliższa okazja, żeby się spotkać?)
przysłówek
 1. następnie
  First you add onions, next you add garlic. (Najpierw dodajesz cebulę, następnie dodajesz czosnek.)
  What should I do next? (Co powinienem zrobić następnie?)
 2. następnym razem
  It is a pity I wasn't able to go. Maybe next time. (Szkoda, że nie byłem w stanie pójść. Może następnym razem.)
  Next time will be better. (Następnym razem będzie lepiej.)
rzeczownik
 1. kolejna rzecz, rzecz następująca po obecnej (np. na liście)
  I was next on the list. (Byłem kolejny na liście.)
obrazek do "next to" po polsku
przyimek
 1. obok, przy
  They are lying next to each other. (Oni leżą obok siebie.)
  We sat next to each other. (Usiedliśmy obok siebie.)
  link synonim: beside

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przyimek
 1. w porównaniu z kimś
  You are a genius next to him. (W porównaniu z nim jesteś geniuszem.)
  Next to her you are really pretty. (W porównaniu z nią jesteś bardzo ładna.)
rzeczownik
 1. przenik zbliżny (w obwodzie)
 1. przypochlebiać się, uzyskiwać względy