"najbliższy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "najbliższy" po polsku

najbliższy

przymiotnik
 1. immediate ***
  • najbliższy, bezpośredni, pilny
   She's a member of my immediate family. (Ona jest członkiem mojej najbliższej rodziny.)
   We're not in any immediate danger. (Nie jesteśmy w żadnym bezpośrednim niebezpieczeństwie.)
   zobacz także: proximate
 2. near , *****
  • najbliższy (położony najbliżej w danej sytuacji)
   The near church is down the street. (Najbliższy kościół jest na końcu ulicy.)
   Go to the near shop and buy some milk. (Idź do najbliższego sklepu i kup mleko.)
 3. nearest , *  
 4. next *****  
  Arthur is my next cousin. (Arthur to mój najbliższy kuzyn.)
  What's the next occasion to meet? (Jaka jest najbliższa okazja, żeby się spotkać?)

najbliższy, bliski

rzeczownik
 1. proximate
obrazek do "intimate" po polsku
przymiotnik
 1. close , ****
  • bliski, pobliski, niedaleki
   He is my close relative. (On jest moim niedalekim krewnym.)
   My boyfriend lives in a close village. (Mój chłopak mieszka w pobliskiej wsi.)
   link synonim: near
   zobacz także: immediate
  • bliski, zażyły
   Tom and Mary are in a very close relationship. (Tom i Mary są w bardzo bliskiej relacji.)
   Jack is my close friend. (Jack to mój bliski przyjaciel.)
 2. near , *****
  • bliski, pobliski (położony niedaleko)
   Where is the nearest swimming pool? (Gdzie jest najbliższy basen?)
   The near pub is visited by many men. (Pobliski pub jest odwiedzany przez wielu mężczyzn.)
   zobacz także: imminent
 3. imminent *
  • nadciągający, bliski, nieuchronny
   The company is in imminent danger of collapse. (Firma ta jest w bliskim niebezpieczeństwie upadku.)
   She should inform him of his imminent fatherhood. (Ona powinna go poinformować o jego nadciągającym ojcostwie.)
   Even facing imminent death, there was no fear in his eyes. (Nawet w obliczu nadciągającej śmierci, nie było strachu w jego oczach.)
   przeciwieństwa: distant, remote
   zobacz także: near, at hand
 4. intimate **
 5. allied *
 6. tight **
  • bliski (np. związek, przyjaźń)
   Their friendship is tight, they've known each other for years. (Ich przyjaźń jest bliska, oni znają się od lat.)
   They're in tight friendship with each other. (Oni są ze sobą w bliskiej przyjaźni.)
 7. especial
 8. propinquitous
 9. up-close-and-personal , up close and personal
 10. close-range
 1. about to happen
idiom
 1. in the offing
idiom
 1. within an ace of something
  • bliski (zrobienia) czegoś, o krok od (zrobienia) czegoś, o włos od (zrobienia) czegoś

Powiązane zwroty — "najbliższy"

przysłówek
przyimek
inne
idiom
blisko = close at hand +2 znaczenia
przymiotnik
rzeczownik
phrasal verb
czasownik
zbliżać się = come +5 znaczeń
zbliżyć się = near +1 znaczenie