GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"come up to somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "come up to somebody" po angielsku

come up to somebody
come up ****

phrasal verb
 1. podejść do kogoś, podejść bliżej, zbliżyć się
  A tourist came up to me and asked for directions. (Jakiś turysta podszedł do mnie i zapytał o drogę.)
  I came up to the teacher and told him that I didn't have my homework. (Podszedłem do nauczyciela i powiedziałem mu, że nie mam swojej pracy domowej.)
  Can I come up and see your tattoos? (Czy mogę podejść bliżej i zobaczyć twoje tatuaże?)
  Come up and show me your earrings. (Zbliż się i pokaż mi swoje kolczyki.)
  We just came up to say hello. (My tylko podeszliśmy, żeby się przywitać.)
  He came up and asked for money. (On podszedł i poprosił o pieniądze.)
 2. przyjechać do kogoś, podróżować, przyjechać (z południa na północ)
  In the summer I always come up to my grandmother. (Latem zawsze przyjeżdżam do mojej babci na północ.)
  We decided to come up. (Zdecydowaliśmy się przyjechać.)
phrasal verb
 1. pojawiać się, wypływać, wypływać na wierzch, padać (np. kwestia w dyskusji, pytanie)
  If my name comes up in the conversation, please try to change the subject. (Jeśli moje imię pojawi się w rozmowie, proszę, postaraj się zmienić temat.)
  The topic of her marriage came up once again. (Temat jej zamążpójścia znów wypłynął.)
  The question about his modesty never came up. (Pytanie o jego skromność nigdy nie padło.)
  link synonim: crop up
 2. wypadać, zdarzyć się (np. nieprzewidziane wydarzenie)
  Something has come up and I have to stay at work a little longer than usual. (Coś mi wypadło i muszę zostać w pracy trochę dłużej niż zwykle.)
  "Why didn't you come to the meeting?" "Something came up and I had to stay at home." ("Dlaczego nie przyszłaś na spotkanie?" "Coś mi wypadło i musiałam zostać w domu.")
  I would have called earlier, but something really important came up. (Zadzwoniłabym wcześniej, ale wypadło mi coś bardzo ważnego.)
  link synonim: arise
 3. nadarzać się, pojawiać się (np. okazja, możliwość)
  The opportunity came up, so I went to Hawaii. (Nadarzyła się okazja, więc pojechałem na Hawaje.)
  Such an opportunity will never come up again. (Taka okazja już się nigdy nie nadarzy.)
  link synonim: turn up
 4. pojawiać się, stawać się dostępnym, zwolnić się (o pracy, stanowisku)
  I will take any job that comes up. (Przyjmę każdą pracę, która się pojawi.)
  A position at my company has just come up. (Stanowisko w mojej pracy właśnie się zwolniło.)
 5. pojawiać się (na niebie), wschodzić, wznosić się (nad horyzont, np. księżyc)
  The sun has already come up. (Słońce już wzeszło.)
  The moon came up. It was beautiful. (Pojawił się księżyc. Był piękny.)
  link synonim: rise
 6. podchodzić (w górę), osiągać (jakiś poziom, np. woda w piwnicy)
  The water in the basement is coming up, we have to do something! (Woda w piwnicy podchodzi w górę, musimy coś zrobić!)
  During the flood in '97, the water came up to the ceiling of our house. (Podczas powodzi w roku '97, woda podeszła pod sufit w naszym domu.)
 7. kończyć (w jakimś stanie), wychodzić z sytuacji (jakimś, o osobie lub rzeczy)
  Whatever bad thing happened to her, she always came up smiling. (Cokolwiek złego by się jej nie przydarzyło, ona zawsze wychodziła z sytuacji z uśmiechem.)
 8. wschodzić, wybijać się (np. roślina zasadzona w ziemi)
  The cabbage hasn't come up yet, but it should be up soon. (Kapusta jeszcze nie wzeszła, ale niedługo powinna.)
  My flowers didn't come up because I forgot to water them. (Moje kwiaty nie wzeszły, bo zapomniałem je podlewać.)
 9. zwymiotować, podchodzić do gardła
  Morning sickness is the worst, the food comes up all the time. (Poranne mdłości są najgorsze, ciągle wymiotuję jedzeniem.)
  I'm so nervous my breakfast is coming up. (Jestem tak zdenerwowany, że śniadanie podchodzi mi do gardła.)
 10. osiągać (wyższą rangę lub poziom, np. społeczny, w wojsku)
  It seemed impossible, but he did manage to come up from the ranks. (To wydawało się niemożliwe, ale udało mu się osiągnąć wyższą rangę.)
 11. wyświetlać się, pojawiać się, wyskoczyć (np. na ekranie)
  An advert for baby clothes came up on the screen. (Reklama ciuszków dla dzieci wyświetliła się na ekranie.)
 12. być na wokandzie sądowej, być przedstawionym przed sądem (o sprawie)
  My lawsuit comes up tomorrow. (Mój pozew będzie jutro na wokandzie sądowej.)
 13. przyjść na górę, przyjść (na wyższe piętro, np. po schodach)
  Can you come up for a second? (Czy możesz przyjść na górę na chwilę?)
  Mom came up to my room and woke me up. (Mama przyszła na górę do mojego pokoju i mnie obudziła.)
 14. wyłaniać się, wypływać (spod wody)
  She came up a few seconds after the plunge. (Ona wypłynęła kilka sekund po zanurkowaniu.)
 15. wstawać (np. świt)
  We met just as dawn was coming up over the city's skyline. (Spotkaliśmy się, jak tylko świt wstał nad horyzontem miasta.)
 16. zwiększać się, stawać się silniejszym, wzmóc się (np. o wietrze, dźwięku)
  The wind came up and we were able to get back. (Wiatr się wzmógł i byliśmy w stanie wrócić.)
 17. zapalić się, włączyć się, pojaśnieć (o światłach w teatrze)
  The credits ended and the lights came up. (Napisy się skończyły i świata się zapaliły.)
 18. zbliżać się (o jakimś wydarzeniu, okazji)
  My birthday is coming up. (Moje urodziny się zbliżają.)
  Are your exams coming up? (Czy zbliżają się twoje egzaminy?)
  W tym znaczeniu "come up" występuje w czasie continuous.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. podejść w górę, wejść na górę, wjechać (do góry po czymś)
  We have to come up if we want to have a better view. (Musimy wejść na górę, jeśli chcemy mieć lepszy widok.)
  I invited him to come up to my apartment, because it was cold outside. (Zaprosiłem go, by wszedł na górę do mojego mieszkania, ponieważ na zewnątrz było zimno.)
phrasal verb
 1. spełniać coś (np. oczekiwania)
  I feel that I will never come up to your expectations. (Czuję, że nigdy nie spełnię waszych oczekiwań.)
  This apartment comes up to the standards. (Ten apartament spełnia standardy.)
 2. dorównywać czemuś
  This house will never come up to our old one. (Ten dom nigdy nie dorówna naszemu staremu domowi.)
  This film didn't come up to the last one. (Ten film nie dorównał temu ostatniemu.)

Powiązane zwroty — "come up to somebody"

rzeczownik
idiom