"zdarzyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdarzyć się" po polsku

zdarzyć się

czasownik
 1. happen *****
  • wydarzyć się, zdarzyć się [nieprzechodni]
   What happened? (Co się stało?)
   It happened yesterday evening. (To się wydarzyło wczoraj wieczorem.)
   Where did the accident happen? (Gdzie zdarzył się wypadek?)
   link synonim: occur
 2. hap , happ
 3. betime
 4. betide
phrasal verb
 1. come up ****
  • wypadać, zdarzyć się (np. nieprzewidziane wydarzenie)
   Something has come up and I have to stay at work a little longer than usual. (Coś mi wypadło i muszę zostać w pracy trochę dłużej niż zwykle.)
   "Why didn't you come to the meeting?" "Something came up and I had to stay at home." ("Dlaczego nie przyszłaś na spotkanie?" "Coś mi wypadło i musiałam zostać w domu.")
   I would have called earlier, but something really important came up. (Zadzwoniłabym wcześniej, ale wypadło mi coś bardzo ważnego.)
   link synonim: arise
 2. go ahead ***
 3. come about *
 1. take place ***
  • mieć miejsce, zdarzyć się, odbyć się, rozgrywać się [nieprzechodni]
   to make something happen, a time for something to occur
   The lecture will take place on Monday. (Wykład odbędzie się w poniedziałek.)
   Where will your wedding take place? (Gdzie odbędzie się twój ślub?)
   The party will take place in the city centre. (Przyjęcie odbędzie się w centrum miasta.)
czasownik
 1. transpire
 2. occur , ****

Powiązane zwroty — "zdarzyć się"

rzeczownik
przymiotnik
niewydarzony = bumbling +2 znaczenia

"zdarzyć się" — Słownik kolokacji angielskich

take place kolokacja
 1. take czasownik + place rzeczownik = mieć miejsce, zdarzyć się, odbyć się, rozgrywać się
  Bardzo silna kolokacja

  I took care to take a place well to the back.

come about kolokacja
 1. come czasownik + about przysłówek = zdarzyć się, stać się (zwłaszcza niespodziewanie)
  Bardzo silna kolokacja

  I am not clear in my mind how the whole thing came about.

 2. come czasownik + about przyimek = zdarzyć się, stać się (zwłaszcza niespodziewanie)
  Silna kolokacja

  A call came in about a man having a heart attack.

  Podobne kolokacje: