"trade places" — Słownik kolokacji angielskich

trade places kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsca handlowe
  1. trade czasownik + place rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She would have given anything to trade places with me, I'm sure.

    Podobne kolokacje: