TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"odbyć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odbyć się" po polsku

odbyć się

 1. take place ***
  • mieć miejsce, zdarzyć się, odbyć się, rozgrywać się [nieprzechodni]
   to make something happen, a time for something to occur
   The lecture will take place on Monday. (Wykład odbędzie się w poniedziałek.)
   Where will your wedding take place? (Gdzie odbędzie się twój ślub?)
   The party will take place in the city centre. (Przyjęcie odbędzie się w centrum miasta.)
czasownik
 1. undergo **
  • poddawać się (badaniom, operacji), odbywać (np. kurację), przechodzić (np. szkolenie) [przechodni]
   to experience something, to be the subject of a process
   You can't eat anything because you will undergo a major surgery. (Nie możesz nic jeść, ponieważ poddasz się dużej operacji.)
   If you want to be healthy, you have to undergo a therapy. (Jeśli chcesz być zdrowy, musisz odbyć kurację.)
czasownik
 1. hold , *****
phrasal verb
 1. go ahead ***
czasownik
 1. serve *****
  • odsiedzieć (np. wyrok w więzieniu) [przechodni]
   He served his time, and now he is out. (On odsiedział swój wyrok i jest na wolności.)
   He was sentenced to serve three years in prison. (On został skazany na odsiedzenie trzech lat w więzieniu.)

Powiązane zwroty — "odbyć się"

czasownik
być = be +5 znaczeń
przybyć = get in +1 znaczenie
zbyć coś = divest , także: devest
puknąć (odbyć z kimś stosunek seksualny) = bang
idiom
inne
rzeczownik
byt = being +5 znaczeń
bycie = going +2 znaczenia
odbywanie = holding +1 znaczenie
phrasal verb
przybyć = draw in +2 znaczenia
inne

"odbyć się" — Słownik kolokacji angielskich

take place kolokacja
 1. take czasownik + place rzeczownik = mieć miejsce, zdarzyć się, odbyć się, rozgrywać się
  Bardzo silna kolokacja

  I took care to take a place well to the back.