PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"przybyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przybyć" po polsku

przybyć

czasownik
 1. get in ***
  • przybyć, przybywać
   They threw a party when I got in. (Oni urządzili imprezę, kiedy przybyłem.)
   The prince got in on a horse. (Książę przybył na koniu.)
 2. gain ****
phrasal verb
 1. draw in
 2. fetch up
 3. land up
 1. be along  
czasownik
 1. hit *****
czasownik
 1. arrive ****
  • przybywać, przychodzić, przyjeżdżać, przylatywać, przypływać [nieprzechodni]
   When did you arrive? (Kiedy przyjechałeś?)
   We heard you were the first to arrive at the crime scene. (Słyszeliśmy, że jako pierwszy dotarłeś na miejsce zbrodni.)
   She had only just arrived in London. (Ona dopiero co przyjechała do Londynu.)
   His plane arrived at 5 am. (Jego samolot przyleciał o 5 rano.)
   Musimy pamiętać o dodaniu odpowiedniago przyimka po "arrive" w tym znaczeniu: "at" dla małego obszaru oraz "in" dla bardziej rozległego obszaru.
   zobacz także: come
 2. wax *
 3. get *****
  • przybywać, docierać (do jakiegoś miejsca) [nieprzechodni]
   They got to New York at 10 o'clock. (Oni dotarli do Nowego Yorku o 10.)
   Tom will get here by 9 pm. (Tom przybędzie tu przed 9 wieczorem.)
   The train got really late today. (Pociąg przybył dzisiaj naprawdę późno.)
 4. make *****   przestarzale [przechodni]
phrasal verb
 1. get into something ***  
  She got into the train station just in time. (Ona przybyła na stację kolejową w sama porę.)
  A lot of Mexicans try to get into the USA every year. (Każdego roku wielu Meksykanów stara się przybyć do Stanów Zjednoczonych.)
  link synonim: get in
Coming Out Proclamation
rzeczownik
 1. arrival **
  • przybycie, przyjazd, przylot [policzalny lub niepoliczalny]
   They haven't been expecting his arrival. (Oni nie spodziewali się jego przyjazdu.)
   I am unable to accurately estimate our arrival time. (Nie jestem w stanie dokładnie oszacować czasu naszego przybycia.)
   The room will be ready upon your arrival. (Pokój będzie gotowy na twój przyjazd.)
 2. appearance ***
 3. coming **
 4. gaining
 5. arr. (skrót) , arr (skrót) BrE
 6. getting

"przybyć" — Słownik kolokacji angielskich

fetch up kolokacja
 1. fetch czasownik + up particle = znaleźć się gdzieś (niespodziewanie), przybyć
  Bardzo silna kolokacja

  I continued to roll and fetched up on my back.

  Podobne kolokacje:
land up kolokacja
 1. land czasownik + up particle = wylądować, przybyć
  Zwykła kolokacja

  That was how I'd landed up buying it in the first place.

  Podobne kolokacje: