"come over to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "come over to" po angielsku

come over to

phrasal verb
 1. osiedlić się w, przybyć do (np. do innego kraju, aby tam zamieszkać)
  My family came over to America in 1901. (Moja rodzina przybyła do Ameryki w 1901 roku.)
  They came over to the New World in search of better life. (Oni przybyli do Nowego Świata w poszukiwaniu lepszego życia.)
phrasal verb
 1. przyjeżdżać, wpadać (do kogoś)
  I invited them to come over to our house. (Zaprosiłem ich, by przyjechali do naszego domu.)
  I sometimes come over here after work just to get away. (Czasami wpadam tu po pracy żeby się odciąć od wszystkiego.)
  You can come over to my house any time you want. (Możesz do mnie wpadać, kiedy tylko zechcesz.)
  link synonim: come around
 2. odnieść zamierzony efekt lub wrażenie
 3. grać, udawać, blefować, oszukiwać slang
  Stop coming over. Nobody believes you. (Przestań grać. Nikt ci nie wierzy.)
  She tried to come over me, but I was too smart. (Ona próbowała mnie oszukać, ale byłem zbyt bystry.)
 4. przyjść (do określonego miejsca)
  Whenever my mother wants me to do something she shouts "Son, come over here". (Kiedy tylko moja mama chce, żebym coś zrobił krzyczy ,,Synu, chodź tu".)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. ogarniać kogoś (uczucie)
  A feeling of loneliness came over me. (Uczucie samotności ogarnęło mnie.)
  I don't know what's come over me. (Nie wiem co mnie ogarnęło.)

"come over to" — Słownik kolokacji angielskich

come over to kolokacja
 1. come czasownik + to przyimek = osiedlić się w, przybyć do (np. do innego kraju, aby tam zamieszkać)
  Zwykła kolokacja

  I have to come over to the house to get some things ready, and then go out.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo