"come to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "come to" po angielsku

come to *****

phrasal verb
 1. odzyskać przytomność
  return to one's normal state, regain consciousness, recover consciousness
  After five hours of lying on the floor, he finally came to. (Po pięciu godzinach leżenia na podłodze on ostatecznie odzyskał przytomność.)
  The family was very happy when the woman came to after the accident. (Rodzina była bardzo szczęśliwa, kiedy kobieta odzyskała przytomność po wypadku.)
  The doctors kept her in a coma and didn't want her to come to. (Lekarze utrzymywali ją w śpiączce i nie chcieli, żeby odzyskała przytomność.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "come" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: came past tense, come past participle
 1. podchodzić, zbliżać się [nieprzechodni]
  Come here, please. (Podejdź tutaj, proszę.)
  A little roe deer came to the group of children. (Mała sarenka podeszła do grupy dzieci.)
  Come and look at this! (Podejdź i popatrz na to!)
  W języku mówionym, czasownik "come" może być używany z dodatkowym czasownikiem poprzedzonym "and", na przykład "Come and play with me". W AmE "and" może być pominięte, dzięki czemu otrzymujemy konstrukcję "come + verb", która jest stosowana do wydawania poleceń, jak na przykład "Come eat your breakfast", "Come clean up after yourself".
 2. przychodzić (np. na spotkanie, imprezę), iść (gdzieś z kimś) [nieprzechodni]
  Are you coming to my birthday party? (Przyjdziesz na moje przyjęcie urodzinowe?)
  I'm sorry, but I can't come. (Przykro mi, ale nie mogę przyjść.)
  My father is coming home soon. (Mój tato wkrótce przyjdzie do domu.)
  zobacz także: arrive
 3. nadjeżdżać, podjeżdżać [nieprzechodni]
  There is a car coming. (Nadjeżdża samochód.)
  Look, the Queen is coming! (Spójrz, Królowa nadjeżdża!)
  A big black limousine came to my house. (Wielka, czarna limuzyna podjechała pod mój dom.)
 4. pochodzić (skądś) [nieprzechodni]
  Where do you come from? (Skąd pochodzisz?)
  He comes from Ireland. (On pochodzi z Irlandii.)
  Zamiast "Where do you come from?" częściej powiemy po prostu "Where are you from?".
 5. przychodzić (o liście) [nieprzechodni]
  A letter came to you this morning. (Dziś rano przyszedł do ciebie list.)
  Has the letter come yet? (Czy list już przyszedł?)
  link synonim: arrive
 6. zgrywać, udawać  BrE potocznie [nieprzechodni]
  Don't come a fool. (Nie zgrywaj głupca.)
  She came a shy girl. (Ona zgrywała nieśmiałą dziewczynę.)
 7. dosięgać, sięgać, dochodzić (np. do kolan) [nieprzechodni]
  Her dress came down to her ankles. (Jej sukienka sięgała do jej kostek.)
 8. przydarzyć się, przytrafiać się [nieprzechodni]
  Bad things very often come to good people. (Złe rzeczy bardzo często przytrafiają się dobrym ludziom.)
  You won't believe what came to me. (Nie uwierzysz co mi się przytrafiło.)
 9. być dostępnym [nieprzechodni]
  Does this shirt come in size M? (Czy ta koszula jest dostępna w rozmiarze M?)
  These shoes come in red and black only. (Te buty są dostępne tylko w kolorze czerwonym i czarnym.)
 10. zajmować się czymś [nieprzechodni]
 11. rozwijać się [nieprzechodni]
 12. być usytuowanym w określonej sekwencji, następować [nieprzechodni]
  The shooting scene comes after the dinner scene. (Scena strzelaniny następuje po scenie kolacji.)
  zobacz także: result
 13. być należnym [nieprzechodni]
  How much do I come? (Ile jestem należny?)
  I come nothing, I payed for everything last week. (Nie jestem nic należna, za wszytko zapłaciłam w tamtym tygodniu.)
 14. przypominać się (kiedy coś nam się przypomni) [nieprzechodni]
  Suddenly it came to me - I have to go to the store. (Nagle mi się przypomniało - muszę iść do sklepu.)
  The name of the actress has finally come to me! (Imię tej aktorki w końcu mi się przypomniało!)
 15. dojść (mieć orgazm) potocznie [nieprzechodni]
  He only comes after oral sex. (On dochodzi tylko po seksie oralnym.)
  link synonim: cum
 16. przyłazić [nieprzechodni]
wykrzyknik
 1. no, dosyć tego!, już, już (w wykrzyknikach)
  Come! Come! There's no time to waste! (Już! Już! Nie ma czasu do stracenia!)
  Come! Stop arguing. (No, dosyć tego! Przestańcie się kłócić.)
przyimek
 1. z nadejściem określonego momentu w przyszłości
  Come winter, our bunker should be built. (Z nadejściem zimy, nasz bunkier powinien być już zbudowany.)
phrasal verb
 1. przypominać się komuś, uświadamiać komuś, docierać do kogoś (pomysł, fakt, myśl)
  It came to me that I forgot to turn the TV off. (Przypomniało mi się, że zapomniałem wyłączyć telewizor.)
  It won't come to him that I don't love him. (Do niego nie dotrze, że go nie kocham.)
 1. nadchodzić (np. wydarzenia, zmiany)
phrasal verb
 1. dochodzić do czegoś (złego)
  It came to his parents' separation. (Doszło do separacji jego rodziców.)
  It had to come to an argument so that you'd understand the situation. (Musiało dojść do kłótni, żebyś zrozumiał tę sytuację.)
 2. osiągnąć jakąś kwotę (np. o rachunku), wynosić, opiewać na
  My phone bill will come to 200 dollars this month. (Mój rachunek telefoniczny osiągnie kwotę 200 dolarów w tym miesiącu.)
  I can't believe the food bill came to over 150 dollars. (Nie mogę uwierzyć, że rachunek za jedzenie osiągnął ponad 150 dolarów.)
rzeczownik
 1. sperma potocznie [niepoliczalny]
  Dammit, is that blood or cum? (Cholera, to krew czy sperma?)
idiom
 1. jak diabli (bardzo, niesamowicie)
  He's as stubborn as they come. I'll never come to an understanding with him. (Jest uparty jak diabli. Nigdy z nim nie dojdę do porozumienia.)
  My wife is as good as they come. (Moja żona jest niesamowicie dobra.)
 2. jak tylko się da
 3. do szpiku kości, całkowicie
idiom
 1. dojść do siebie potocznie

Powiązane zwroty — "come to"

inne
phrasal verb
come in = przyjeżdżać, przylatywać (o autobusie, samolocie, itp.) +4 znaczenia
come up = pojawiać się, wypływać, wypływać na wierzch, padać (np. kwestia w dyskusji, pytanie) +17 znaczeń
come into = wchodzić, wejść +1 znaczenie
come down = spadać, obniżać się (np. cena) +8 znaczeń
come over = przyjeżdżać, wpadać (do kogoś) +5 znaczeń
come after somebody = śledzić kogoś, szukać kogoś (np. aby zrobić mu krzywdę) +2 znaczenia
come around , come round BrE = przyjść, wpaść (do kogoś z wizytą) +2 znaczenia
come by something = zdobywać coś (co jest trudne do zdobycia) +1 znaczenie
come through = nadchodzić (o wiadomości) +1 znaczenie
come off = zejść, sprać się (o plamie) +5 znaczeń
come in for something = otrzymywać coś (np. krytykę, nagrodę)
come about = zdarzyć się, stać się (zwłaszcza niespodziewanie) +1 znaczenie
come up to something = spełniać coś (np. oczekiwania) +1 znaczenie
come up with something = znaleźć coś (np. rozwiązanie problemu), wymyślić coś, wpaść na coś +1 znaczenie
come out of something = wyjść z czegoś (np. z kryzysu) +2 znaczenia
come over as somebody = wyjść na kogoś (np. na dobrego pracownika)
come on , także: c'mon potocznie = pospiesz się +10 znaczeń
come over to = osiedlić się w, przybyć do (np. do innego kraju, aby tam zamieszkać)
come on to somebody = uderzać do kogoś (mocno kogoś podrywać)
inne
czasownik
become = stawać się +3 znaczenia
come with = być sprzedawanym (produkowanym w zestawie z czymś)
idiom

"come to" — Słownik kolokacji angielskich

come to kolokacja
 1. come czasownik + to przyimek = odzyskać przytomność
  Bardzo silna kolokacja

  Do you want me to come back to the office?

  Podobne kolokacje: