Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"przyjeżdżać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyjeżdżać" po polsku

przyjeżdżać

czasownik
 1. arrive ****
  • przybywać, przychodzić, przyjeżdżać, przylatywać, przypływać [nieprzechodni]
   When did you arrive? (Kiedy przyjechałeś?)
   We heard you were the first to arrive at the crime scene. (Słyszeliśmy, że jako pierwszy dotarłeś na miejsce zbrodni.)
   She had only just arrived in London. (Ona dopiero co przyjechała do Londynu.)
   His plane arrived at 5 am. (Jego samolot przyleciał o 5 rano.)
   Musimy pamiętać o dodaniu odpowiedniago przyimka po "arrive" w tym znaczeniu: "at" dla małego obszaru oraz "in" dla bardziej rozległego obszaru.
   zobacz także: come
phrasal verb
 1. come in ****
  • przyjeżdżać, przylatywać (o autobusie, samolocie, itp.)
   When does your bus come in? (Kiedy przyjeżdża twój autobus?)
   Because of the poor weather, the plane will not come in. (Z powodu złej pogody, samolot nie przyleci.)
 2. come over **
  • przyjeżdżać, wpadać (do kogoś)
   I invited them to come over to our house. (Zaprosiłem ich, by przyjechali do naszego domu.)
   I sometimes come over here after work just to get away. (Czasami wpadam tu po pracy żeby się odciąć od wszystkiego.)
   You can come over to my house any time you want. (Możesz do mnie wpadać, kiedy tylko zechcesz.)
   link synonim: come around
phrasal verb
 1. be in *****
 2. draw in
 3. come up to somebody , come up ****
 4. pitch up

"przyjeżdżać" — Słownik kolokacji angielskich

come over kolokacja
 1. come czasownik + over przyimek = przyjeżdżać, wpadać (do kogoś)
  Bardzo silna kolokacja

  But the moment he was on the open road, a change came over his face.

  Podobne kolokacje:
 2. come czasownik + over przysłówek = przyjeżdżać, wpadać (do kogoś)
  Zwykła kolokacja

  He wanted to make the most of it coming over here.

  Podobne kolokacje: