"connect" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "connect" po angielsku

connect ***

Are You Connecting With Your Child? | Dads Talking
czasownik
 1. łączyć, złączać, przyłączać (fizycznie dwie rzeczy) [TRANSITIVE]
  Connect these wires together. (Złącz te kable razem.)
  I think we can connect these two pieces of the jigsaw puzzle. (Myślę, że możemy połączyć te dwa kawałki puzzli.)
  przeciwieństwo: disconnect
 2. łączyć, powiązywać (odkryć związek między czymś a czymś) [TRANSITIVE]
  I didn't think that those situations were in any way connected. (Nie myślałem, że tamte sytuacje były w jakikolwiek sposób połączone.)
  The detective connected the two information. (Detektyw powiązał ze sobą dwie informacje.)
 3. przyjeżdżać przed następnym (np. pociągiem, autobusem), aby pasażerowi zdążyli się przesiąść [INTRANSITIVE]
  We will connect at the next station, let's take our bags. (Przesiadamy w inny pociąg się na kolejnej stacji, weźmy swoje torby.)
 4. łączyć (przez telefon, np. z dyrektorem) [TRANSITIVE]
  Can you connect me with your boss? (Czy możesz połączyć mnie z twoim szefem?)
  I can't connect you with the doctor, he is busy now. (Nie mogę cię połączyć z doktorem, jest teraz zajęty.)
  przeciwieństwo: disconnect
 5. łączyć się (np. przez telefon, z internetem)
 6. trafiać (uderzyć w coś, np. w piłkę) [INTRANSITIVE]
  He connected the ball and our team scored. (On trafił w piłkę i nasza drużyna zdobyła punkt.)
  The player didn't connect the ball. It hit him in the head. (Zawodnik nie trafił w piłkę. Uderzyła go w głowę.)
 7. dobrze się rozumieć American English [INTRANSITIVE]
  My friend and I connect very well. (Moja przyjaciółka i ja bardzo dobrze się rozumiemy.)
  My brother and I used to connect when we were younger. (Mój brat i ja dobrze się rozumieliśmy, kiedy byliśmy młodsi.)
 8. łączyć (np. dwoje ludzi) [TRANSITIVE]
  Music connects people. (Muzyka łączy ludzi.)
  It was love for theater that connected us. (Miłość do teatru była tym, co nas połączyło.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. połączyć coś z czymś
  Take the cable and connect it to the printer. (Weź kabel i podłącz go do drukarki.)
  Can you connect my computer to the internet? (Czy możesz podłączyć mój komputer do internetu?)
czasownik
 1. podłączyć do czegoś
  Connect your computer to the charger. (Podłącz swój komputer do ładowarki.)

Powiązane zwroty — "connect"

przymiotnik
rzeczownik
czasownik
disconnect = odłączyć (o sprzęcie, np. prąd od komputera) +4 znaczenia
interconnect = łączyć (np. części) +1 znaczenie
phrasal verb
idiom
kolokacje

podobne do "connect" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "connect" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo