"trafiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trafiać" po polsku

trafiać

czasownik
 1. connect ***
  • trafiać (uderzyć w coś, np. w piłkę) [INTRANSITIVE]
   He connected the ball and our team scored. (On trafił w piłkę i nasza drużyna zdobyła punkt.)
   The player didn't connect the ball. It hit him in the head. (Zawodnik nie trafił w piłkę. Uderzyła go w głowę.)
idiom
 1. hit the mark  
czasownik
 1. miss *****
  • chybić, nie trafiać, mijać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   She tried to throw the paper in the bin, but she missed. (Ona próbowała wrzucić papier do kosza, ale nie trafiła.)
   That bullet missed him by an inch. (Kula minęła go tylko o cal.)
   The sniper missed the target. (Snajper nie trafił do celu.)

"trafiać" — Słownik kolokacji angielskich

hit the mark kolokacja
 1. hit czasownik + Mark rzeczownik = trafiać
  Zwykła kolokacja

  Why could the girls not be given a series of events in which to hit the mark.

  Podobne kolokacje:
 2. hit czasownik + mark rzeczownik = trafiać
  Zwykła kolokacja

  Why could the girls not be given a series of events in which to hit the mark.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo