"hit stores" — Słownik kolokacji angielskich

hit stores kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebojowe sklepy
  1. hit czasownik + store rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The concept of her evolved around 1999, and she hit stores in late 2003.

    Podobne kolokacje: