"hit" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hit" po angielsku

hit *****

czasownik
Formy nieregularne: hit past tense, hit past participle
 1. uderzyć, bić (np. ręką, kijem) [przechodni]
  I didn't do anything, why did you hit me? (Nic nie zrobiłem, dlaczego mnie uderzyłeś?)
  You can't hit him without a reason. (Nie możesz bić go bez powodu.)
  My friend hit me so hard with her bag she broke my nose. (Moja koleżanka tak mocno uderzyła mnie torbą, że złamała mi nos.)
  I hit my brother because he took my toy. (Uderzyłem mojego brata, bo zabrał mi zabawkę.)
  She told me to hit this guy. (Ona powiedziała mi, żebym przyłożył temu facetowi.)
 2. uderzyć, uderzyć w, trafić w, potrącić (coś z impetem) [przechodni]
  I hit the wall and broke my nose. (Uderzyłem w ścianę i złamałem nos.)
  I've hit my foot on the bed corner. (Uderzyłem stopą o róg łóżka.)
  I always hit my head on the cupboard. (Zawsze uderzam się w głowę o szafkę kuchenną.)
  I hit my head and now I'm not feeling well. (Uderzyłem się w głowę i teraz nie czuję się dobrze.)
  I lost the control of the car and hit the tree. (Straciłem kontrolę nad autem i uderzyłem w drzewo.)
 3. dotykać (wpływać negatywnie) [przechodni/nieprzechodni]
  Their stupid decisions hit me as well. (Ich głupie decyzje dotykają również i mnie.)
  The crisis will hit us all. (Kryzys dotknie nas wszystkich.)
 4. osiągać (np. pozycję, miejsce, liczbę) [przechodni]
  She's hit the highest level in that game. (Ona osiągnęła najwyższy poziom w tamtej grze.)
  Yes, I've hit the 50th level! (Tak, osiągnąłem 50. poziom!)
 5. uderzać, docierać do, najść (nagle o czymś pomyśleć, zdać sobie sprawę z czegoś, poczuć) potocznie [przechodni]
  They linked the facts together and it hit them that their daughter lied to them. (Oni powiązali ze sobą fakty i zdali sobie sprawę z tego, że ich córka ich okłamała.)
  The political situation suddenly hit me. (Nagle uderzyła mnie sytuacja polityczna.)
  I took a deep breath and then this awful smell hit me. (Wziąłem głęboki oddech i wtedy uderzył mnie ten okropny zapach.)
 6. uderzać, dać po, wciskać (np. hamulec) potocznie [przechodni]
  I hit the brakes immediately and avoided the crash. (Natychmiast dałem po hamulcach i uniknąłem kolizji.)
 7. napaść, zaatakować i obrabować  AmE slang [przechodni]
  We will hit the village at dawn. (Napadniemy wioskę o świcie.)
 8. wykańczać, załatwiać, usuwać, zaatakować i zabić  AmE slang [przechodni]
  We have to hit them and then get rid of the evidence. (Musimy ich wykończyć, a później pozbyć się dowodów.)
  He is a pro, he knows how to soundlessly hit. (On jest zawodowcem, wie jak bezszelestnie wykańczać.)
 9. uderzać (piłkę kijem) [przechodni]
  He hit the ball with an incredible strength. (On uderzył piłkę z niesamowitą siłą.)
  We have to win. Take your time and hit the ball when you're ready. (Musimy wygrać. Nie śpiesz się i uderz piłkę wtedy, kiedy będziesz gotowy.)
 10. dotrzeć (do jakiegoś miejsca) potocznie [przechodni]
  We've hit London yesterday. (Dotarliśmy do Londynu wczoraj.)
 11. godzić w coś
  Aggressive expansion of enemy land forces hits our safety. (Agresywna ekspansja wrogich sił lądowych godzi w nasze bezpieczeństwo.)
 12. uprawiać seks, przelecieć (kogoś) slang
  I'd hit that. (Przeleciałbym ją.)
rzeczownik
 1. uderzenie, cios [policzalny]
  A strong hit in the face could break your nose. (Mocny cios w twarz mógłby złamać ci nos.)
  That was your best hit! (To był twój najlepszy cios!)
  His hit broke my nose. (Jego uderzenie złamało mi nos.)
  link synonim: blow
 2. przebój, hit (popularna piosenka, film, płyta) [policzalny]
  "Every breath you take" was a great hit in the 1980s. ("Every breath you take" było wielkim przebojem w latach osiemdziesiątych.)
  Simple melody, romantic lyrics - it will be a hit! (Prosta melodia, romantyczny tekst - to będzie przebój!)
  This is my favourite hit of the 60s. (To jest mój ulubiony przebój z lat 60.)
 3. hit, przebój, sukces (o osobie lub rzeczy) potocznie [policzalny]
  My boyfriend was an immediate hit at my grandparents' party. (Mój chłopak był natychmiastowym hitem na imprezie moich dziadków.)
 4. trafienie, celny strzał [policzalny]
  We need another hit. (Potrzebujemy kolejnego trafienia.)
 5. działka, szpryca, sztach slang [policzalny]
  Can you get me a hit of heroin? (Możesz mi załatwić działkę heroiny?)
przymiotnik
 1. przebojowy, będący hitem
  Rihanna released another hit song. (Rihanna wypuściła kolejną przebojową piosenkę.)
rzeczownik
 1. małopłytkowość poheparynowa (skaza krwotoczna)
wykrzyknik
 1. Czadu!

Powiązane zwroty — "hit"

rzeczownik
phrasal verb
czasownik
idiom
przymiotnik
inne
inne
kolokacje

"hit" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hit" po polsku

hit

You; The Bestseller | Pure Madness
rzeczownik
 1. hit *****
  • przebój, hit (popularna piosenka, film, płyta) [policzalny]
   "Every breath you take" was a great hit in the 1980s. ("Every breath you take" było wielkim przebojem w latach osiemdziesiątych.)
   Simple melody, romantic lyrics - it will be a hit! (Prosta melodia, romantyczny tekst - to będzie przebój!)
   This is my favourite hit of the 60s. (To jest mój ulubiony przebój z lat 60.)
  • hit, przebój, sukces (o osobie lub rzeczy) potocznie [policzalny]
   My boyfriend was an immediate hit at my grandparents' party. (Mój chłopak był natychmiastowym hitem na imprezie moich dziadków.)
 2. winner ***
  • sukces, hit potocznie [tylko liczba pojedyncza]
   This song is a real winner on the charts. (Ta piosenka jest prawdziwym sukcesem na listach przebojów.)
   "Titanic" turned out to be a true winner in the nineties. ("Titanic" okazał się być prawdziwym hitem w latach dziewięćdziesiątych.)
 3. best-seller , bestseller , także: buzz book
  • bestseller, hit (np. książka)
   Her new book became an international bestseller. (Jej nowa książka stała się międzynarodowym hitem.)
 4. sock **
  • hit, rewelacja, bomba potocznie
   You'll see - this new book will be a sock! (Zobaczysz - ta nowa książka będzie hitem!)
   His newest song is a sock - everyone loves it! (Jego najnowsza piosenka to rewelacja - każdy ją uwielbia!)
 5. hit single
 6. bomb ***
  • hit, sukces, przebój  BrE slang [policzalny]
   That song is a real bomb! (Ta piosenka jest prawdziwym hitem!)
   His newest book was a real bomb. (Jego najnowsza książka była prawdziwym sukcesem.)
   I have a feeling that this song will be the bomb of that summer. (Mam przeczucie, że ta piosenka zostanie przebojem tego lata.)
 7. stunner
 8. hot ticket
 9. rave *
 10. swinger
 11. chartbuster
 12. stormer
 13. spanker
 14. socksologer , sockdolager
 15. boffo
 1. box office hit

Powiązane zwroty — "hit"

rzeczownik
idiom

"hit" — Słownik kolokacji angielskich

hit single kolokacja
 1. hit rzeczownik + single rzeczownik = przebój, hit
  Bardzo silna kolokacja

  In many cases, the people they see on stage are not the same ones who recorded the groups' hit singles.