"sock" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sock" po angielsku

sock **

obrazek do "sock" po polsku The Best Men's Socks Reviews 2017
rzeczownik
 1. skarpetka, skarpeta [policzalny]
  Got four socks in my sock drawer, and none of them match. (Mam w szufladzie cztery skarpetki i żadne do pary.)
  My dog made a hole in my sock. (Mój pies zrobił mi dziurę w skarpetce.)
 2. uderzenie, walnięcie potocznie [policzalny]
  He gave up after that sock and I won the fight! (Poddał się po tym uderzeniu i wygrałem tę walkę!)
 3. rąbnięcie, mocne uderzenie potocznie
  His sock made me lose consciousness. (Jego rąbnięcie sprawiło, że straciłem przytomność.)
 4. hit, rewelacja, bomba potocznie
  You'll see - this new book will be a sock! (Zobaczysz - ta nowa książka będzie hitem!)
  His newest song is a sock - everyone loves it! (Jego najnowsza piosenka to rewelacja - każdy ją uwielbia!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. rąbnąć, walnąć (mocno uderzyć) potocznie
  I socked my head on the wall. (Rąbnąłem głową w ścianę.)
  He socked me for calling him ugly. (Walnął mnie za nazwanie go brzydkim.)
  She socked me so hard I lost a tooth. (On rąbnęła mnie tak mocno, że straciłem ząb.)
 2. uderzyć (zaszokować) potocznie
  The news socked me. (Ta nowina zaszokowała mnie.)
 3. zbesztać, ochrzanić potocznie
  My parents socked me for no good reason. (Moi rodzice ochrzanili mnie bez powodu.)
  His sister socked him for using her phone without permission. (Jego siostra zbeształa go za używanie jej telefonu bez pozwolenia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "sock"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
sock something away = odłożyć coś (np. pieniądze), schować coś (w bezpiecznym miejsce) +1 znaczenie
idiom
przysłówek
socking = bardzo (np. duży)
kolokacje

powered by  eTutor logo