BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"zaszokować kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaszokować kogoś" po polsku

czasownik
 1. shock ***
  • zszokować, zaszokować [TRANSITIVE]
   The news of the accident shocked him. (Wiadomość o wypadku zszokowała go.)
   I shocked my parents with my unexpected visit. (Zszokowałem rodziców moją niespodziewaną wizytą.)
   link synonimy: jolt, shake
   zobacz także: scandalize
  • zaszokować (obrazić) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Her inappropriate behaviour shocked everyone. (Jej niepoprawne zachowanie zaszokowało wszystkich.)
   His jokes shocked the local society. (Jego żarty zaszokowały lokalne społeczeństwo.)
 2. shake ****
  • wstrząsnąć, zaszokować [TRANSITIVE]
   The terrorist attack shook the nation. (Atak terrorystyczny wstrząsnął narodem.)
   This news will shake our readers! (Ta wiadomość zaszokuje naszych czytelników!)
   link synonim: shock
 3. zap informal
 4. come as a shock

zaszokować kogoś

phrasal verb
 1. shake someone up
idiom
 1. make somebody's hair curl  
 2. blow somebody's socks off   informal
  The news blew my socks off! (Wieści mnie zaszokowały!)
czasownik
 1. give somebody a shock  
czasownik
 1. shock somebody ***   [TRANSITIVE]
  The news really shocked her. (Ta wiadomość naprawdę ją zszokowała.)
  The death of the president shocked the nation. (Śmierć prezydenta zszokowała naród.)

powered by  eTutor logo