"wear socks" — Słownik kolokacji angielskich

wear socks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś skarpety
  1. wear czasownik + sock rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He's wearing socks, but only because there's a foot of snow on the ground.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo