"walnięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "walnięcie" po polsku

walnięcie

rzeczownik
 1. bang **
  • walnięcie, huknięcie (gdy ktoś się uderzy lub uderzy kogoś) [policzalny]
   He's hit him so hard, you could hear the bang. (On uderzył go tak mocno, że było słychać huknięcie.)
   She hit him and the bang was so hard that he fell. (Ona go uderzyła, a walnięcie było tak mocne, że aż się przewrócił.)
 2. buffet *
 3. sock **
 4. clout *
  • uderzenie, walnięcie potocznie
   His clout could knock out five people at once. (Jego uderzenie mogło powalić pięciu ludzi naraz.)
 5. thump *
 6. bash *
 7. whack
 8. clouring
 9. swiping
 10. clobbering
 11. slugging
 12. socking
 13. clomping
 14. clumping
 15. dotting
 16. sloshing
 17. smiting
 18. lamming
 19. zonking
czasownik
 1. pound ****
 2. beat ****
 3. batter **
 4. hammer , **  
  Is that the guy who hammered you in the face? (Czy to ten facet, co walnął cię w twarz?)
  link synonimy: pound, bang
 5. buffet *
 6. clout *
 7. knock ***
  • walić (o sercu) [nieprzechodni]
   My heart knocks loudly when I'm nervous. (Moje serce głośno wali, kiedy jestem zdenerwowany.)
   My heart was knocking when he was asking me to dance. (Moje serce waliło, kiedy on prosił mnie do tańca.)
 8. pulsate
 9. rip **
  • lecieć, pędzić, gnać, walić [nieprzechodni]
   The player ripped past his opponent. (Gracz przeleciał obok swojego przeciwnika.)
   She felt the bullet rip past her head. (Poczuła, jak pocisk przeleciał jej obok głowy.)
 10. ming
 11. paik  
 12. eff
phrasal verb
 1. pound out
 2. bung up
czasownik
 1. bang **
 2. bean ***
  • puknąć, walnąć (uderzyć kogoś czymś w głowę) potocznie [przechodni]
   I want to bean him with a golf club! (Mam ochotę puknąć go kijem do golfa!)
   She beaned him on the head with a frying pan. (Ona walnęła go w głowę patelnią.)
   He wanted to bean me with a bottle but I was faster. (Chciał walnąć mnie butelką, ale byłem szybszy.)
 3. sock **
  • rąbnąć, walnąć (mocno uderzyć) potocznie
   I socked my head on the wall. (Rąbnąłem głową w ścianę.)
   He socked me for calling him ugly. (Walnął mnie za nazwanie go brzydkim.)
   She socked me so hard I lost a tooth. (On rąbnęła mnie tak mocno, że straciłem ząb.)
 4. smash **
  • walnąć (np. pięścią w stół), uderzyć (np. samochodem w drzewo) [przechodni/nieprzechodni]
   He stands there, you smash his teeth in, or he does it to you. (Stoi tak, walisz go w zęby, albo on ciebie.)
   He was driving too fast, skidded and smashed into a tree. (On jechał za szybko, wpadł w poślizg i uderzył w drzewo.)
 5. bash *
 6. crown **
  • walnąć, huknąć w głowę potocznie
   I crowned him, because he was talking trash. (Walnąłem go, bo gadał głupoty.)
   He crowned me for nothing. (On huknął mnie w głowę za nic.)
   You should punish your son, he crowned me. (Powinieneś ukarać swojego syna, walnął mnie.)
 7. swipe
 8. dot ** , .
 9. slug *
  • uderzyć (kogoś pięścią), walnąć (coś z dużą siłą) potocznie
   He got slugged in the face and fell to the ground. (On został uderzony w twarz i upadł na ziemię.)
 10. whack
 11. clump * , także: clomp
 12. crease
 13. bludgeon
 14. clip ***
  • walnąć, uderzyć British English potocznie
   If he tries to kiss you, clip him. (Jeśli spróbuje cię pocałować, walnij go.)
   Why did you clip me? I just wanted to hug you. (Czemu mnie uderzyłaś? Chciałem cię tylko przytulić.)
 15. clobber potocznie
 16. dong
 17. slosh
 18. catch *****
 19. smite , także: smit
 20. lam
 21. plank *
 22. clour
 23. zonk
czasownik
 1. thump somebody *
 2. pop ***
idiom
 1. stick one on somebody
 2. fetch somebody a blow
czasownik
 1. belt ***
czasownik
 1. founder **  
  Our plan to go on a trip to Portugal foundered because we had no money. (Nasz plan, żeby pojechać na wycieczkę do Portugalii się zawalił, bo nie mieliśmy pieniędzy.)
  My intiative foundered because no one wanted to invest in my business. (Moja inicjatywa się zawaliła, bo nikt nie chciał zainwestować w mój biznes.)
phrasal verb
 1. come apart
 2. come down ***
 3. be falling down

powered by  eTutor logo