"uderzyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uderzyć" po polsku

uderzyć

obrazek do "strike" po polsku Calling Balls and Strikes: A
czasownik
 1. hit *****
  • uderzyć, bić (np. ręką, kijem) [przechodni]
   I didn't do anything, why did you hit me? (Nic nie zrobiłem, dlaczego mnie uderzyłeś?)
   You can't hit him without a reason. (Nie możesz bić go bez powodu.)
   My friend hit me so hard with her bag she broke my nose. (Moja koleżanka tak mocno uderzyła mnie torbą, że złamała mi nos.)
   I hit my brother because he took my toy. (Uderzyłem mojego brata, bo zabrał mi zabawkę.)
   She told me to hit this guy. (Ona powiedziała mi, żebym przyłożył temu facetowi.)
  • uderzyć, uderzyć w, trafić w, potrącić (coś z impetem) [przechodni]
   I hit the wall and broke my nose. (Uderzyłem w ścianę i złamałem nos.)
   I've hit my foot on the bed corner. (Uderzyłem stopą o róg łóżka.)
   I always hit my head on the cupboard. (Zawsze uderzam się w głowę o szafkę kuchenną.)
   I hit my head and now I'm not feeling well. (Uderzyłem się w głowę i teraz nie czuję się dobrze.)
   I lost the control of the car and hit the tree. (Straciłem kontrolę nad autem i uderzyłem w drzewo.)
 2. strike ****
  • uderzyć (w coś), spaść (na coś) język pisany [przechodni]
   I've never seen lightning bolt strike so close to me. (Nigdy nie widziałem, żeby błyskawica uderzyła tak blisko mnie.)
   A brick struck her head. (Cegła spadła jej na głowę.)
   zobacz także: hit
  • uderzyć, dźgnąć (przy pomocy noża) oficjalnie [przechodni]
   The woman struck the man eight times. (Kobieta dźgnęła mężczyznę osiem razy.)
   He wanted to strike me in the heart but he missed. (On chciał mnie dźgnąć w serce, ale chybił.)
  • uderzyć, zaatakować [przechodni/nieprzechodni]
   You have to strike him first or you'll lose! (Musisz zaatakować go pierwszy albo przegrasz!)
   He tried to strike me but I was faster. (On próbował mnie uderzyć, ale ja byłem szybszy.)
 3. bump **
 4. whale **
 5. smash **
  • walnąć (np. pięścią w stół), uderzyć (np. samochodem w drzewo) [przechodni/nieprzechodni]
   He stands there, you smash his teeth in, or he does it to you. (Stoi tak, walisz go w zęby, albo on ciebie.)
   He was driving too fast, skidded and smashed into a tree. (On jechał za szybko, wpadł w poślizg i uderzył w drzewo.)
 6. batter **
  • uderzyć, doświadczyć, poszkodować (np. przez silny wiatr)
   The city was battered by Hurricane Irma. (Miasto zostało poszkodowane przez Huragan Irma.)
 7. swat *
 8. clap *
 9. sock **
  • uderzyć (zaszokować) potocznie
   The news socked me. (Ta nowina zaszokowała mnie.)
 10. swipe
  • uderzyć, walnąć, rąbnąć (z rozmachem)
   He swiped him round his head. (On walnął go w głowę.)
 11. slug *
  • uderzyć (kogoś pięścią), walnąć (coś z dużą siłą) potocznie
   He got slugged in the face and fell to the ground. (On został uderzony w twarz i upadł na ziemię.)
 12. smack *
  • uderzyć (pięścią)  BrE potocznie
   He smacked him in the face. (On uderzył go pięścią w twarz.)
 13. whack
 14. hammer , **
  • kopnąć, uderzyć (np. piłkę) potocznie
   I hammered the ball and it landed on the balcony. (Kopnąłem piłkę i wylądowała na balkonie.)
 15. clump * , także: clomp
 16. crease
 17. clip ***
  • walnąć, uderzyć  BrE potocznie
   If he tries to kiss you, clip him. (Jeśli spróbuje cię pocałować, walnij go.)
   Why did you clip me? I just wanted to hug you. (Czemu mnie uderzyłaś? Chciałem cię tylko przytulić.)
 18. clobber potocznie
 19. thwack
 20. wallop
 21. catch *****
  • walnąć, uderzyć (np. w twarz) [przechodni]
   He caught her face and she cried. (On uderzył ją w twarz i ona płakała.)
 22. bonk , boink AmE
 23. jow ScoE   dialekt
phrasal verb
 1. slam into
 2. lash out
czasownik
 1. strike somebody ****
  • uderzyć kogoś (np. kijem, kamieniem) oficjalnie
   He struck his brother with a rock. (On uderzył swojego brata kamieniem.)
   I would never strike my dog with a stick. (Nigdy nie uderzyłbym mojego psa kijem.)
 2. pop ***
 3. let somebody have it
 4. land a punch , land a blow
idiom
 1. paste someone one  
  Paste him one if he's rude. (Uderz go, jeśli będzie niegrzeczny.)
  Say one more word and I'll paste you one. (Powiedz jeszcze jedno słowo, a cię uderzę.)
 2. take a swipe at somebody  
 3. raise one's hand against somebody
 4. catch somebody a blow   potocznie
czasownik
 1. beat ****
 2. ram **
  • uderzać (w coś), walić w coś (z dużą siłą), taranować (coś)
   They rammed the door and went into the building. (Oni staranowali drzwi i weszli do budynku.)
   You have to ram that tree if you want it to fall down. (Musisz walić w to drzewo z dużą siłą, jeśli chcesz, żeby upadło.)
 3. stroke ***   [przechodni]
  He stroked the teacher and silence fell on the class. (On uderzył nauczycielkę i w klasie zapadła cisza.)
  Her initial plan was to stroke him right away, but when she saw his face she couldn't do it. (Jej początkowym planem było uderzyć go od razu, ale kiedy zobaczyła jego twarz, nie umiała tego zrobić.)
 4. whip **
 5. crack ***
  • trzaskać, uderzać (np. drzwiami) [przechodni]
   He cracked the door and left. (On trzasnął drzwiami i wyszedł.)
   Don't crack the door, my child is sleeping. (Nie trzaskaj drzwiami, moje dziecko śpi.)
   He cracked the whip over the horse's head. (On trzasnął z bicza nad głową konia.)
 6. pepper ***
  • bombardować, uderzać (czymś w powierzchnię)
   The city's walls were peppered with bullets. (Mury miara były bombardowane pociskami.)
 7. pound ****
 8. lunge *
  • rzucać się, robić wypad, uderzać
   She literally almost hit the ceiling when the dog lunged at us. (Ona dosłownie prawie uderzyła w sufit kiedy pies rzucił się na nas.)
 9. lash *
  • wysmagać, bić, uderzać (np. wiatr, morze)
   The wind lashed the people standing on the street. (Wiatr smagał ludzi stojących na ulicy.)
 10. throb
 11. thump *
 12. saber
 13. slog
 14. putt *
 15. impinge
 16. pulsate
 17. break *****
  • rozbijać się, uderzać (o fali, np. o falochron) [nieprzechodni]
   The waves broke upon the shore. (Fale rozbiły się na brzegu.)
   The wind was breaking against my umbrella. (Wiatr rozbijał się o moją parasolkę.)
 18. baff
 19. devel ScoE
phrasal verb
 1. bung up
czasownik
 1. stub

"uderzyć" — Słownik kolokacji angielskich

slam into kolokacja
 1. slam czasownik + into przyimek = uderzyć (w kogoś, coś), zderzać się (z kimś, czymś)
  Bardzo silna kolokacja

  His voice cut off as more fire slammed into the wall behind him.

  Podobne kolokacje: