"smagać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "smagać" po polsku

smagać

czasownik
 1. whip **
  • biczować, smagać, chłostać (za pomocą bata) [przechodni]
   Some prisoners were whipped across the soles of their feet. (Niektórzy więźniowie byli chłostani po stopach.)
   He whipped the boy for stealing the bread. (On schłostał chłopca za kradzież chleba.)
   He whipped his horse to ride faster. (On uderzył batem swojego konia, aby jechać szybciej.)
  • zacinać, smagać, uderzać, wzburzać (np. wiatr, deszcz) [przechodni/nieprzechodni]
   The wind whipped the waves. (Wiatr wzburzał fale.)
   Freezing wind whipped rain into our faces. (Zimny wiatr zacinał deszczem w nasze twarze.)
 2. lash *

powered by  eTutor logo