GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"uderzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uderzać" po polsku

uderzać

czasownik
 1. beat ****
  • uderzać, walić, rozbijać się (o coś) [nieprzechodni]
   Stop beating the hammer on the table. (Przestań walić młotkiem o stół.)
   The wind was beating against the window. (Wiatr rozbijał się o okno.)
  • bić, uderzać (o sercu) [nieprzechodni]
   The patient's heart is beating very fast. (Serce pacjenta bije bardzo szybko.)
   My heart always beats fast when I see you. (Moje serce zawsze szybko bije, kiedy cię widzę.)
   She could hear the beat of her son's heart. (Ona słyszała bicie serca swojego syna.)
  • uderzać (w bęben) [przechodni/nieprzechodni]
   I beat my drum. (Uderzałem w mój bęben.)
   The warrior started beating crude drums. (Wojownik zaczął uderzać w prymitywne bębny.)
 2. ram **
  • uderzać (w coś), walić w coś (z dużą siłą), taranować (coś)
   They rammed the door and went into the building. (Oni staranowali drzwi i weszli do budynku.)
   You have to ram that tree if you want it to fall down. (Musisz walić w to drzewo z dużą siłą, jeśli chcesz, żeby upadło.)
 3. stroke ***   [przechodni]
  He stroked the teacher and silence fell on the class. (On uderzył nauczycielkę i w klasie zapadła cisza.)
  Her initial plan was to stroke him right away, but when she saw his face she couldn't do it. (Jej początkowym planem było uderzyć go od razu, ale kiedy zobaczyła jego twarz, nie umiała tego zrobić.)
 4. whip **
 5. batter **
  • zbić, walić, tłuc, uderzać
   He battered the punching bag for an hour. (On tłukł worek treningowy przez godzinę.)
 6. whale **
 7. crack ***
  • trzaskać, uderzać (np. drzwiami) [przechodni]
   He cracked the door and left. (On trzasnął drzwiami i wyszedł.)
   Don't crack the door, my child is sleeping. (Nie trzaskaj drzwiami, moje dziecko śpi.)
   He cracked the whip over the horse's head. (On trzasnął z bicza nad głową konia.)
 8. pepper ***
  • bombardować, uderzać (czymś w powierzchnię)
   The city's walls were peppered with bullets. (Mury miara były bombardowane pociskami.)
 9. pound ****
 10. lunge *
  • rzucać się, robić wypad, uderzać
   She literally almost hit the ceiling when the dog lunged at us. (Ona dosłownie prawie uderzyła w sufit kiedy pies rzucił się na nas.)
 11. hammer , **
  • uderzać (np. kryzys, zapaść)
   The crisis hammered our company. (Kryzys uderzył w naszą firmę.)
 12. lash *
  • wysmagać, bić, uderzać (np. wiatr, morze)
   The wind lashed the people standing on the street. (Wiatr smagał ludzi stojących na ulicy.)
 13. hit *****
  • uderzać, docierać do, najść (nagle o czymś pomyśleć, zdać sobie sprawę z czegoś, poczuć) potocznie [przechodni]
   They linked the facts together and it hit them that their daughter lied to them. (Oni powiązali ze sobą fakty i zdali sobie sprawę z tego, że ich córka ich okłamała.)
   The political situation suddenly hit me. (Nagle uderzyła mnie sytuacja polityczna.)
   I took a deep breath and then this awful smell hit me. (Wziąłem głęboki oddech i wtedy uderzył mnie ten okropny zapach.)
  • uderzać, dać po, wciskać (np. hamulec) potocznie [przechodni]
   I hit the brakes immediately and avoided the crash. (Natychmiast dałem po hamulcach i uniknąłem kolizji.)
  • uderzać (piłkę kijem) [przechodni]
   He hit the ball with an incredible strength. (On uderzył piłkę z niesamowitą siłą.)
   We have to win. Take your time and hit the ball when you're ready. (Musimy wygrać. Nie śpiesz się i uderz piłkę wtedy, kiedy będziesz gotowy.)
 14. throb
  • bić (o sercu), rwać (o ranie), uderzać (o pulsie)
 15. thump *
 16. saber
 17. slog
 18. putt *
 19. impinge
 20. pulsate
 21. break *****
  • rozbijać się, uderzać (o fali, np. o falochron) [nieprzechodni]
   The waves broke upon the shore. (Fale rozbiły się na brzegu.)
   The wind was breaking against my umbrella. (Wiatr rozbijał się o moją parasolkę.)
 22. baff
 23. devel ScoE
phrasal verb
 1. bung up
czasownik
 1. strike somebody ****
  • uderzyć kogoś (np. kijem, kamieniem) oficjalnie
   He struck his brother with a rock. (On uderzył swojego brata kamieniem.)
   I would never strike my dog with a stick. (Nigdy nie uderzyłbym mojego psa kijem.)
 2. pop ***
 3. let somebody have it
 4. land a punch , land a blow
obrazek do "strike" po polsku Calling Balls and Strikes: A
czasownik
 1. strike ****
  • uderzyć (w coś), spaść (na coś) język pisany [przechodni]
   I've never seen lightning bolt strike so close to me. (Nigdy nie widziałem, żeby błyskawica uderzyła tak blisko mnie.)
   A brick struck her head. (Cegła spadła jej na głowę.)
   zobacz także: hit
 2. bump **
 3. smash **
  • walnąć (np. pięścią w stół), uderzyć (np. samochodem w drzewo) [przechodni/nieprzechodni]
   He stands there, you smash his teeth in, or he does it to you. (Stoi tak, walisz go w zęby, albo on ciebie.)
   He was driving too fast, skidded and smashed into a tree. (On jechał za szybko, wpadł w poślizg i uderzył w drzewo.)
 4. swat *
 5. clap *
 6. sock **
 7. swipe
 8. slug *
  • uderzyć (kogoś pięścią), walnąć (coś z dużą siłą) potocznie
   He got slugged in the face and fell to the ground. (On został uderzony w twarz i upadł na ziemię.)
 9. smack *
 10. whack
 11. clump * , także: clomp
 12. crease
 13. clip ***
  • walnąć, uderzyć  BrE potocznie
   If he tries to kiss you, clip him. (Jeśli spróbuje cię pocałować, walnij go.)
   Why did you clip me? I just wanted to hug you. (Czemu mnie uderzyłaś? Chciałem cię tylko przytulić.)
 14. clobber potocznie
 15. thwack
 16. wallop
 17. catch *****
 18. bonk , boink AmE
 19. jow ScoE   dialekt
 20. twat slang
phrasal verb
 1. slam into
 2. lash out
czasownik
 1. stub