Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"obijać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obijać się" po polsku

obijać się

czasownik
 1. coast ***
  • obijać się, migać się
   Don't ask him for help, he'll just coast and you'll have to do everything on your own. (Nie proś go o pomoc, będzie się tylko obijał i będziesz musiał zrobić wszystko sam.)
   It's time to stop coasting and start working! (Czas przestać się obijać i zacząć pracować!)
 2. loaf , *   [INTRANSITIVE]
 3. potter British English * , putter American English
 4. swan *   British English informal
 5. mike ****
  • obijać się, opierniczać się, nic nie robić slang
   When will you stop miking and start doing something productive? (Kiedy przestaniecie się obijać i zaczniecie robić coś produktywnego?)
   You can't mike at work, the boss will get angry. (Nie możesz się opierniczać w pracy, szef się zdenerwuje.)
 6. fester
 7. lounge around , lounge about , lounge away
 8. lump *
 9. marinate , także: marinade
  • nic nie robić, obijać się slang
   I wanna marinate for a while. (Chcę przez chwilę nic nie robić.)
   Why do you marinate at home? (Dlaczego się obijasz w domu?)
 10. lallygag , lollygag
 11. lollygag
 12. lepak slang
 13. footle , footle around , footle about   slang
 14. bludge
 15. dog-fuck
phrasal verb
 1. fool around
  • obijać się, bimbać
   I fooled around all day and I'm tired anyway. (Obijałem się cały dzień a i tak jestem zmęczony.)
   Stop fooling around, get to work. (Przestań się obijać, weź się do pracy.)
 2. lie about *
  • leniuchować, obijać się informal
   It is my day off, so I'm going to lie about. (Dzisiaj jest mój dzień wolny, więc zamierzam leniuchować.)
 3. mess around , także: mess about  
  She complained about children doing nothing but messing around. (Ona uskarżała się na dzieci, które nic nie robią, tylko się obijają.)
  Stop messing around and help me. (Przestań się obijać i mi pomóż.)
 4. rattle around  
 5. knock around , knock about British English
 6. goof off informal   informal
  link synonim: goof around
 7. jerk around
 8. loaf around , loaf about
 9. putz around
 10. laze around , laze about
 11. rat around
 12. piss around informal , piss about informal
 13. doss around   informal
 14. piddle about
 15. tit about , tit around
 16. hack around
 17. slob about
 18. veg out , także: vege out
 19. slob around
 20. bum around , bum about
 21. dick around
 1. goof around American English informal  
  link synonim: goof off
idiom
 1. go through the motions
 2. hold up a corner  
 3. lie down on the job , lay down on the job  
 4. fanny around
  • obijać się, zbijać bąki British English informal
   Would you quit fannying around and give me a hand cleaning the house? (Przestaniesz się w końcu obijać i pomożesz mi sprzątać dom?)
   He fannies around all day, I've had enough of him. (On się obija cały dzień, już mam go dość.)
   zobacz także: faff about
 5. twiddle one's thumbs
 6. moon away
 7. bugger around   British English informal

obijać się, obijać

czasownik
 1. birse
czasownik
 1. chip ***
 2. bruise *
 3. upholster
 4. dawdle
 5. jauk

Powiązane zwroty — "obijać się"

czasownik
bić = hit +19 znaczeń
bić się = fight +3 znaczenia
rzeczownik
bicie = beating +18 znaczeń
obicie = bruise +2 znaczenia
phrasal verb
inne

"obijać się" — Słownik kolokacji angielskich

lie about kolokacja
 1. lie czasownik + about przyimek = leniuchować, obijać się
  Bardzo silna kolokacja

  He'd always known she was lying to him about certain things.

  Podobne kolokacje:
 2. lie czasownik + about przysłówek = leniuchować, obijać się
  Silna kolokacja

  I like nothing better than to lie about with a beautiful woman in my arms.

  Podobne kolokacje:
fool around kolokacja
 1. fool czasownik + around particle = obijać się, bimbać
  Bardzo silna kolokacja

  I wanted him to begin to see who he was fooling around with.

  Podobne kolokacje:
mess around kolokacja
 1. mess czasownik + around particle = obijać się
  Bardzo silna kolokacja

  I really don't like him messing around in my room.

  Podobne kolokacje:
knock around kolokacja
 1. knock czasownik + around przyimek = obijać się, włóczyć się, szlajać się
  Silna kolokacja

  By the third she knew how knocked around he was.

  Podobne kolokacje:
rattle around kolokacja
 1. rattle czasownik + around przyimek = obijać się
  Silna kolokacja

  After his father died, his mother decided she didn't want to rattle around a big house.

  Podobne kolokacje:
jerk around kolokacja
 1. jerk czasownik + around particle = obijać się, opieprzać się
  Zwykła kolokacja

  "I've had myself jerked around by this theory," he said.

  Podobne kolokacje:
mess about kolokacja
 1. mess czasownik + about przysłówek = obijać się
  Zwykła kolokacja

  I want them to know that I'm not messing about.

  Podobne kolokacje:
fooled about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obijać się
 1. fool czasownik + about przyimek
  Zwykła kolokacja

  Still, he had never tried to fool himself about his future.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo