"lie dead" — Słownik kolokacji angielskich

lie dead kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kłamać zmarły
  1. lie czasownik + dead przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    He could have had a heart attack or something and been lying there dead.

    Podobne kolokacje: