BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"find dead" — Słownik kolokacji angielskich

find dead kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważaj za zmarły
  1. find czasownik + dead przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    He was found dead by his mother, according to friends.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo