ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"finally find" — Słownik kolokacji angielskich

finally find kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu znajdź
  1. find czasownik + finally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    One of the security guys has finally found something to do.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo