"finally" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "finally" po angielsku

finally *****

przysłówek
 1. w końcu, wreszcie, nareszcie
  I finally managed to contact her. (W końcu udało mi się z nią skontaktować.)
  He finally agreed to go with us. (On ostatecznie zgodził się pójść z nami.)
  I hope it will force them to give up finally. (Mam nadzieję, że to ich zmusi, żeby się w końcu poddali.)
  We finally broke up. (W końcu zerwaliśmy.)
  link synonim: eventually
 2. na koniec, na końcu
  Finally, I addressed the issue of local politics. (Na końcu odniosłem się do problemu polityki lokalnej.)
  And finally, I would like to add that I will be a great president, and you should vote for me! (Na koniec chciałbym dodać, że będę świetnym prezydentem i powinniście głosować na mnie!)
  link synonim: lastly
 3. definitywnie, ostatecznie, finalnie
  He finally declined our offer. (On ostatecznie odrzucił naszą propozycję.)
  The ruling party is hoping to finally silence the opposition. (Rządząca partia ma nadzieje, żeby definitywnie uciszyć opozycję.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.