ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"na końcu" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "na końcu" po polsku

na końcu

przysłówek
 1. finally *****
  • na koniec, na końcu
   Finally, I addressed the issue of local politics. (Na końcu odniosłem się do problemu polityki lokalnej.)
   And finally, I would like to add that I will be a great president, and you should vote for me! (Na koniec chciałbym dodać, że będę świetnym prezydentem i powinniście głosować na mnie!)
   link synonim: lastly
 2. last , *****
  • na końcu, jako ostatnie
   You have to do this thing last - start from here. (Musisz zrobić tę rzecz na końcu - zacznij od tego.)
 1. at the end
  • na końcu, pod koniec
   The bathroom is at the end of the corridor. (Łazienka jest na końcu korytarza.)
   She is arriving at the end of the week. (Ona przyjeżdża pod koniec tygodnia.)
   What happens at the end of the story? (Co się dzieje na końcu tej historii?)
idiom
 1. till the fat lady sings
 2. when the fat lady sings
idiom
 1. come last

"na końcu" — Słownik kolokacji angielskich

at the end kolokacja
 1. at przyimek + end rzeczownik = na końcu, pod koniec
  Zwykła kolokacja

  I'm going to try to play him at left end.

  Podobne kolokacje:
at the End kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the end
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na końcu
 1. at przyimek + end rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  I'm going to try to play him at left end.

  Podobne kolokacje:
at the finish kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na końcu
 1. at przyimek + finish rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  At the finish he was more than half a minute ahead of the next man.

  Podobne kolokacje:
on the end kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na końcu
 1. on przyimek + end rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Well, what do you think went wrong on your end?

  Podobne kolokacje:
upon the end kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na końcu
 1. upon przyimek + end rzeczownik
  Luźna kolokacja

  I was extremely satisfied to have happened upon the English end of the picture.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo