"finally get" — Słownik kolokacji angielskich

finally get kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu dostań
  1. get czasownik + finally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Now, he finally gets a chance to see the baby.