MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"shoot dead" — Słownik kolokacji angielskich

shoot dead kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastrzel
  1. shoot czasownik + dead przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Before they can know anything from him, he is shot dead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo