Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"shoot dead" — Słownik kolokacji angielskich

shoot dead kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastrzel
  1. shoot czasownik + dead przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    Before they can know anything from him, he is shot dead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo