KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"shoot" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "shoot" po angielsku

shoot ****

obrazek do "shoot" po polsku obrazek do "shoot" po polsku Description: Three point shoot by ... obrazek do "shoot" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: shot past tense, , shot past participle,
 1. postrzelić, zastrzelić [przechodni]
  He shot a deer. (On zastrzelił jelenia.)
  This soldier was shot in the arm. (Ten żołnierz został postrzelony w ramię.)
  Be careful, don't shoot any civilians. (Bądź ostrożny, nie postrzel żadnych cywili.)
  zobacz także: shoot down
 2. strzelać, wystrzelić (np. z pistoletu, pocisk) [przechodni/nieprzechodni]
  The officer ordered me to shoot. (Oficer rozkazał mi strzelać.)
  She shot the attacker in self-defence. (Ona postrzeliła napastnika w samoobronie.)
  Shoot only to scare them. (Strzelaj tylko, żeby ich wystraszyć.)
  zobacz także: shot
 3. polować [przechodni/nieprzechodni]
  My father shoots at least once a month. (Mój ojciec poluje przynajmniej raz w miesiącu.)
  You mustn't shoot here. (Nie wolno tutaj polować.)
 4. pędzić, mknąć [przechodni/nieprzechodni]
  The car shot through the highway. (Samochód mknął autostradą.)
  We don't have to shoot - the party hasn't started yet. (Nie musimy pędzić - impreza jeszcze się nie zaczęła.)
 5. strzelać (kopać piłkę w kierunku bramki) [przechodni/nieprzechodni]
  He runs, he shoots... goal! (Biegnie, strzela... gol!)
  When you have the ball, don't think - shoot! (Kiedy masz piłkę, nie myśl - strzelaj!)
  zobacz także: shot, shoot at goal
 6. kręcić, nakręcić, filmować [przechodni/nieprzechodni]
  We're going to shoot a film in this city. (Zamierzamy nakręcić film w tym mieście.)
  We're shooting a scene in the bar. (Kręcimy scenę w barze.)
 7. kamerować potocznie [przechodni/nieprzechodni]
  Don't shoot me, I look terrible today! (Nie kameruj mnie, wyglądam dziś okropnie!)
  He likes to shoot animals. (On lubi kamerować zwierzęta.)
 8. przeszywać (ból) [nieprzechodni]
  I could feel the pain shoot from my hands to my elbows. (Czułem, jak ból przeszywa mnie od dłoni do łokci.)
 9. strzelaj, wal, mów (używane, aby ośmielić kogoś do mówienia)  AmE język mówiony [nieprzechodni]
  - There's something I need to tell you... - Shoot! (- Jest coś, o czym muszę ci powiedzieć... - Wal!)
  "Can I ask you a question?" "Sure, shoot." ("Mogę ci zadać pytanie?" "Jasne, wal.")
 10. kiełkować, wypuszczać pędy [nieprzechodni]
  My mimosa shot. (Moja mimoza wypuściła pędy.)
  Look, I think my cress is shooting. (Spójrz, myślę, że moja rzeżucha kiełkuje.)
 11. zaryglować [przechodni]
  She shot her door to prevent the man coming into her room. (Zaryglowała drzwi, aby mężczyzna nie mógł wejść do jej pokoju.)
  Don't shoot the door, let me in! (Nie rygluj drzwi, wpuść mnie!)
  Shoot the door and don't open it to anyone until I'm back. (Zarygluj drzwi i nie otwieraj nikomu, dopóki nie wrócę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. kiełek, pęd
  The plant had small green shoots. (Roślina miała małe zielone pędy.)
  I recorded the growth of the shoots. (Nagrałam wzrost kiełków.)
 2. sesja (np. zdjęciowa, filmowa)
  Your photo shoot is amazing! (Twoja sesja zdjęciowa jest niesamowita!)
  I'm going to organize a night photo shoot in Prague. (Mam zamiar zorganizować nocną sesję zdjęciową w Pradze.)
 3. polowanie
  How did your shoot go? Did you have fun? (Jak udało się wasze polowanie? Dobrze się bawiliście?)
  I've never been to a shoot. (Nigdy nie byłem na polowaniu.)
 4. teren łowiecki
  You can hunt only on shoots. (Możesz polować tylko na terenach łowieckich.)
  We can't hunt here, it's Peter's shoot. (Nie możemy tu polować, to teren łowiecki Petera.)
 5. cholera, a niech to licho  AmE potocznie
  Shoot, I forgot to lock the door. (Cholera, zapomniałem zamknąć drzwi.)
  "I don't remember whether I closed the windows." "Shoot!" ("Nie pamiętam, czy zamknąłem okna." "A niech to licho!")
 6. strzelanie, strzał (np. do celu)
  Only after the 20th shoot did I aim at the center of the target. (Dopiero po dwudziestym strzale wycelowałem w środek tarczy.)
 7. odnóżka

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "shoot"

rzeczownik
przysłówek
phrasal verb
czasownik
inne
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo