KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"planować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "planować coś" po polsku

The Writing
czasownik
 1. plan *****
  • planować (tworzyć plan) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Where do you plan to go next? (Gdzie planujesz pojechać w następnej kolejności?)
   This was all planned. (To było wszystko zaplanowane.)
   To begin with, he hadn't planned on coming at all. (Przede wszystkim, on w ogóle nie planował przyjść.)
  • zamierzać, planować [TRANSITIVE]
   What are you planning to do now? (Co zamierzasz teraz zrobić?)
   She was planning to organize a party but she didn't have enough money. (Planowała urządzić imprezę, ale nie miała wystarczająco dużo pieniędzy.)
 2. project *****
  • określać, przewidywać, planować [TRANSITIVE]
   We project a 5 minute break. (Przewidujemy 5 minutową przerwę.)
   Did you project that or was it a lucky break? (Przewidziałaś to, czy może był to szczęśliwy zbieg okoliczności?)
 3. arrange ***
  • zorganizować, planować, załatwiać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Let's arrange a business meeting with him. (Zaaranżujmy spotkanie biznesowe z nim.)
   She can arrange some place to meet. (Ona może zorganizować jakieś miejsce na spotkanie.)
   We have to arrange the date of this conference. (Musimy ustalić datę tej konferencji.)
   Did you manage to arrange the place of our next meeting? (Czy udało wam się umówić miejsce naszego kolejnego spotkania?)
   przeciwieństwo: disarrange
 4. schedule , ***
  • wyznaczać, planować (np. termin spotkania) [TRANSITIVE]
   They scheduled me for an interview on Friday. (Wyznaczyli mi rozmowę kwalifikacyjną na piątek.)
   She scheduled too many things for one day. (Ona zaplanowała zbyt wiele rzeczy na jeden dzień.)
   The conference was scheduled in advance. (Konferencja była zaplanowana z góry.)
  • planować, zaplanować [TRANSITIVE]
   I scheduled this meeting after work and nobody came. (Zaplanowałem to spotkanie po pracy i nikt nie przyszedł.)
   My wife had to reschedule her plans about having a baby because of her workload. (Moja żona musiała ponownie zaplanować jej plany o posiadaniu dziecka z powodu obciążenia pracą.)
 5. scheme **
  • planować (przebieg wydarzeń)
   I schemed the entire trip myself. (Zaplanowałem sam całą wycieczkę.)
   Did you scheme our vacation? (Czy zaplanowałaś nasz urlop?)
 6. slate *
 7. mastermind
 8. make plans
 9. strategise British English , strategize American English  
 10. make a plan  

planować coś

phrasal verb
 1. plan on something *  
  I plan on going to the gym today. (Planuję dzisiaj pójść na siłownię.)
  She planned on eating a salad. (Ona zaplanowała zjedzenie sałatki.)
 2. shoot for something , shoot at something *
 3. map something out
czasownik
 1. hatch something up
 2. be looking to do something   informal
czasownik
 1. programme British English , program American English *****   [TRANSITIVE]
  He programmed all the social events for this month. (On zaplanował wszystkie spotkania towarzyskie na ten miesiąc.)
  She would never program her schedule without my help. (Ona by nigdy nie zaplanowała swojego harmonogramu bez mojej pomocy.)
 2. engineer *** , także: Eng. , także: Engr.
  • zaplanować, zaaranżować (np. misję)
   The scientists engineered the space misson. (Naukowcy zaplanowali misję kosmiczną.)
   I had to engineer the meeting with the famous writer. (Musiałem zaplanować spotkanie ze znanym autorem.)

powered by  eTutor logo